Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 24-09-2021 19:48:59 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Gresik 190.533 175.400 15.133 3.740
2 Kab. Sidoarjo 349.354 321.922 27.432 7.945
3 Kab. Mojokerto 166.456 150.628 15.828 5.251
4 Kab. Jombang 202.329 189.631 12.698 8.159
5 Kab. Bojonegoro 194.603 164.485 30.118 6.572
6 Kab. Tuban 172.199 148.363 23.836 1.858
7 Kab. Lamongan 172.981 142.850 30.131 2.151
8 Kab. Madiun 95.824 90.448 5.376 2.339
9 Kab. Ngawi 120.114 104.094 16.020 3.792
10 Kab. Magetan 93.241 87.376 5.865 4.189
11 Kab. Ponorogo 123.919 115.990 7.929 1.873
12 Kab. Pacitan 83.507 76.440 7.067 1.813
13 Kab. Kediri 238.840 210.843 27.997 5.666
14 Kab. Nganjuk 175.804 163.740 12.064 3.496
15 Kab. Blitar 156.215 143.901 12.314 1.775
16 Kab. Tulungagung 174.910 158.045 16.865 5.618
17 Kab. Trenggalek 103.535 94.346 9.189 1.788
18 Kab. Malang 406.043 342.589 63.454 6.449
19 Kab. Pasuruan 240.509 192.154 48.355 1.696
20 Kab. Probolinggo 162.044 98.244 63.800 1.303
21 Kab. Lumajang 159.353 127.446 31.907 3.391
22 Kab. Bondowoso 129.266 62.086 67.180 1.080
23 Kab. Situbondo 109.458 66.705 42.753 954
24 Kab. Jember 367.988 273.943 94.045 5.767
25 Kab. Banyuwangi 268.558 219.702 48.856 3.379
26 Kab. Pamekasan 129.262 65.732 63.530 2.936
27 Kab. Sampang 149.758 48.220 101.538 1.766
28 Kab. Sumenep 120.463 58.149 62.314 1.386
29 Kab. Bangkalan 182.468 113.541 68.927 3.332
30 Kota Surabaya 542.806 492.740 50.066 20.206
31 Kota Malang 183.134 171.072 12.062 5.694
32 Kota Madiun 42.650 40.817 1.833 1.299
33 Kota Kediri 78.325 72.751 5.574 1.612
34 Kota Mojokerto 35.432 33.801 1.631 1.172
35 Kota Blitar 43.804 42.182 1.622 584
36 Kota Pasuruan 46.116 42.013 4.103 2.021
37 Kota Probolinggo 47.416 43.675 3.741 1.043
38 Kota Batu 39.266 36.985 2.281 3.073
Total 6.298.483 5.183.049 1.115.434 138.168
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 24-09-2021 19:48:59 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Gresik 175.400 72.841 56.562 7.440 15.768 9.435 13.354
2 Kab. Sidoarjo 321.922 116.003 78.409 30.533 51.237 25.014 20.726
3 Kab. Mojokerto 150.628 42.032 79.872 7.639 7.517 6.897 6.671
4 Kab. Jombang 189.631 60.204 98.625 6.277 10.294 6.612 7.619
5 Kab. Bojonegoro 164.485 80.084 52.405 2.525 8.828 11.180 9.463
6 Kab. Tuban 148.363 62.710 43.765 3.854 13.516 13.220 11.298
7 Kab. Lamongan 142.850 42.337 75.420 2.494 9.762 5.972 6.865
8 Kab. Madiun 90.448 36.299 27.808 4.788 7.073 8.869 5.611
9 Kab. Ngawi 104.094 42.558 43.747 4.407 3.931 4.906 4.545
10 Kab. Magetan 87.376 29.908 38.797 3.535 8.474 3.178 3.484
11 Kab. Ponorogo 115.990 59.654 21.290 6.190 10.903 6.928 11.025
12 Kab. Pacitan 76.440 37.598 2.948 14.917 1.017 1.333 18.627
13 Kab. Kediri 210.843 68.087 111.541 14.847 8.911 3.462 3.995
14 Kab. Nganjuk 163.740 74.024 58.043 9.385 12.787 3.201 6.300
15 Kab. Blitar 143.901 43.343 83.416 4.759 4.674 5.138 2.571
16 Kab. Tulungagung 158.045 60.808 65.496 9.356 12.307 3.329 6.749
17 Kab. Trenggalek 94.346 67.986 9.094 8.346 2.476 906 5.538
18 Kab. Malang 342.589 157.515 93.042 15.800 26.461 22.874 26.897
19 Kab. Pasuruan 192.154 72.469 69.579 7.196 14.321 10.312 18.277
20 Kab. Probolinggo 98.244 68.646 14.153 3.939 3.400 1.864 6.242
21 Kab. Lumajang 127.446 71.506 35.717 8.824 3.042 2.436 5.921
22 Kab. Bondowoso 62.086 41.579 10.325 1.791 1.180 1.217 5.994
23 Kab. Situbondo 66.705 42.073 8.149 2.712 5.386 1.313 7.072
24 Kab. Jember 273.943 178.481 47.136 10.443 13.436 9.087 15.360
25 Kab. Banyuwangi 219.702 121.785 28.763 24.196 7.773 7.335 29.850
26 Kab. Pamekasan 65.732 28.672 2.936 23.136 743 3.907 6.338
27 Kab. Sampang 48.220 16.002 3.251 14.612 349 2.381 11.625
28 Kab. Sumenep 58.149 23.452 3.155 22.632 390 309 8.211
29 Kab. Bangkalan 113.541 38.664 19.337 25.520 1.946 2.254 25.820
30 Kota Surabaya 492.740 191.909 89.342 58.577 62.994 43.564 46.354
31 Kota Malang 171.072 88.412 24.795 15.992 24.375 7.680 9.818
32 Kota Madiun 40.817 13.062 9.710 3.532 9.732 3.029 1.752
33 Kota Kediri 72.751 29.727 27.204 5.764 6.455 2.601 1.000
34 Kota Mojokerto 33.801 9.223 16.175 2.017 3.021 2.450 915
35 Kota Blitar 42.182 17.814 17.578 2.311 2.542 720 1.217
36 Kota Pasuruan 42.013 18.492 8.677 2.921 3.902 2.025 5.996
37 Kota Probolinggo 43.675 28.543 7.140 1.674 4.575 573 1.170
38 Kota Batu 36.985 17.567 8.315 2.969 4.641 1.686 1.807
Total 5.183.049 2.272.069 1.491.717 397.850 390.139 249.197 382.077

Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 24-09-2021 19:48:59 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Gresik 14.485 8.041 2.848 400 1.372 1.182 642
2 Kab. Sidoarjo 32.231 15.593 5.400 1.789 4.181 4.016 1.252
3 Kab. Mojokerto 12.800 5.851 4.515 411 602 1.096 325
4 Kab. Jombang 11.550 5.828 3.648 274 712 826 262
5 Kab. Bojonegoro 17.589 11.995 2.907 175 619 1.473 420
6 Kab. Tuban 17.500 9.407 3.525 298 1.332 2.329 609
7 Kab. Lamongan 16.130 8.105 5.261 234 843 1.296 391
8 Kab. Madiun 6.323 3.988 1.059 203 280 541 252
9 Kab. Ngawi 8.728 5.336 2.076 225 257 626 208
10 Kab. Magetan 5.714 3.210 1.524 150 322 368 140
11 Kab. Ponorogo 10.051 6.997 994 266 513 950 331
12 Kab. Pacitan 4.038 2.903 120 493 51 117 354
13 Kab. Kediri 17.246 9.881 5.102 594 1.022 472 175
14 Kab. Nganjuk 15.516 11.017 2.721 353 738 422 265
15 Kab. Blitar 10.912 5.327 4.151 247 316 724 147
16 Kab. Tulungagung 14.031 7.270 3.744 600 1.524 590 303
17 Kab. Trenggalek 8.636 6.709 645 453 280 215 334
18 Kab. Malang 38.461 24.033 6.162 1.219 2.152 3.607 1.288
19 Kab. Pasuruan 24.610 15.016 4.906 506 1.554 1.642 986
20 Kab. Probolinggo 23.193 18.512 2.696 328 537 566 554
21 Kab. Lumajang 23.393 18.688 2.701 481 456 536 531
22 Kab. Bondowoso 12.691 9.945 1.646 154 144 324 478
23 Kab. Situbondo 14.494 11.422 1.035 307 632 446 652
24 Kab. Jember 52.001 42.367 4.462 930 1.151 2.051 1.040
25 Kab. Banyuwangi 29.144 20.666 2.507 1.783 754 1.678 1.756
26 Kab. Pamekasan 9.881 7.093 418 1.468 137 156 609
27 Kab. Sampang 8.734 5.998 466 1.032 80 164 994
28 Kab. Sumenep 7.488 4.459 392 1.555 75 116 891
29 Kab. Bangkalan 14.902 8.765 1.772 1.645 508 538 1.674
30 Kota Surabaya 39.161 18.946 5.304 2.983 4.498 5.286 2.144
31 Kota Malang 26.422 21.710 1.277 640 1.278 1.137 380
32 Kota Madiun 3.031 1.220 385 124 907 333 62
33 Kota Kediri 5.169 3.597 932 163 293 142 42
34 Kota Mojokerto 2.013 657 790 83 166 283 34
35 Kota Blitar 2.828 1.892 655 64 92 94 31
36 Kota Pasuruan 5.006 3.207 497 206 320 402 374
37 Kota Probolinggo 8.274 6.646 1.001 121 298 108 100
38 Kota Batu 2.768 1.824 336 111 227 207 63
Total 577.144 374.121 90.580 23.068 31.223 37.059 37

Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 24-09-2021 19:48:59 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Siswa Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek Wali Murid
1 Kab. Gresik 158.085 65.775 87.980 1.664 575 119 1.972
2 Kab. Sidoarjo 295.438 133.379 156.974 2.164 487 250 2.184
3 Kab. Mojokerto 139.955 62.270 74.379 1.441 396 116 1.353
4 Kab. Jombang 179.509 76.749 96.277 2.879 822 225 2.557
5 Kab. Bojonegoro 150.495 66.814 79.005 2.574 796 167 1.139
6 Kab. Tuban 134.355 57.178 71.769 2.542 1.072 78 1.716
7 Kab. Lamongan 126.482 57.688 63.671 1.904 657 156 2.406
8 Kab. Madiun 86.430 37.627 46.080 1.234 426 143 920
9 Kab. Ngawi 98.898 49.256 46.729 1.402 394 125 992
10 Kab. Magetan 83.518 37.460 43.225 1.411 461 161 800
11 Kab. Ponorogo 109.592 50.021 55.652 1.502 672 204 1.541
12 Kab. Pacitan 72.519 29.436 41.057 999 451 97 479
13 Kab. Kediri 199.020 86.500 105.078 3.124 681 243 3.394
14 Kab. Nganjuk 154.257 70.648 78.178 2.511 701 180 2.039
15 Kab. Blitar 130.048 46.778 78.245 1.980 669 281 2.095
16 Kab. Tulungagung 148.541 70.560 72.970 2.041 731 204 2.035
17 Kab. Trenggalek 88.223 37.094 48.156 1.420 365 160 1.028
18 Kab. Malang 317.448 132.863 173.309 4.928 1.488 474 4.386
19 Kab. Pasuruan 179.415 71.122 103.381 2.439 888 99 1.486
20 Kab. Probolinggo 90.539 43.304 42.503 1.985 876 115 1.756
21 Kab. Lumajang 117.846 52.015 61.833 2.006 899 115 978
22 Kab. Bondowoso 56.373 27.244 26.500 1.251 511 88 779
23 Kab. Situbondo 57.170 29.629 25.846 896 302 47 450
24 Kab. Jember 251.727 116.294 124.664 4.783 1.809 258 3.919
25 Kab. Banyuwangi 200.849 98.324 94.380 3.632 1.314 309 2.890
26 Kab. Pamekasan 60.053 27.132 29.634 1.513 817 87 870
27 Kab. Sampang 43.973 25.469 15.437 1.325 786 37 919
28 Kab. Sumenep 51.871 25.246 22.923 1.221 727 91 1.663
29 Kab. Bangkalan 107.689 48.356 51.902 2.675 1.397 92 3.267
30 Kota Surabaya 456.530 209.710 239.430 2.356 1.017 508 3.509
31 Kota Malang 161.384 79.946 79.233 833 210 233 929
32 Kota Madiun 39.114 23.620 14.972 202 58 48 214
33 Kota Kediri 69.366 34.698 32.561 384 175 116 1.432
34 Kota Mojokerto 32.698 17.550 14.406 193 46 31 472
35 Kota Blitar 40.936 26.020 14.364 234 41 27 250
36 Kota Pasuruan 39.604 16.605 22.212 438 149 34 166
37 Kota Probolinggo 41.890 21.403 19.394 332 106 79 576
38 Kota Batu 35.441 16.068 18.857 197 79 37 203
Total 4.807.281 2.177.851 2.473.166 66.615 24.051 5.834 59.764