Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Gresik 197.779 180.069 17.710 112.119
2 Kab. Sidoarjo 359.763 328.648 31.115 193.294
3 Kab. Mojokerto 170.550 152.601 17.949 107.989
4 Kab. Jombang 205.309 191.634 13.675 156.074
5 Kab. Bojonegoro 201.212 167.199 34.013 110.376
6 Kab. Tuban 175.023 149.976 25.047 77.234
7 Kab. Lamongan 180.995 147.074 33.921 79.573
8 Kab. Madiun 98.315 91.878 6.437 71.498
9 Kab. Ngawi 123.846 105.817 18.029 70.055
10 Kab. Magetan 95.550 89.050 6.500 66.060
11 Kab. Ponorogo 126.247 117.561 8.686 91.747
12 Kab. Pacitan 86.608 78.196 8.412 58.272
13 Kab. Kediri 250.289 215.060 35.229 150.738
14 Kab. Nganjuk 180.470 166.229 14.241 122.177
15 Kab. Blitar 160.962 146.835 14.127 101.244
16 Kab. Tulungagung 179.521 160.056 19.465 106.750
17 Kab. Trenggalek 105.472 95.428 10.044 59.759
18 Kab. Malang 415.659 347.086 68.573 214.304
19 Kab. Pasuruan 245.169 194.389 50.780 108.095
20 Kab. Probolinggo 169.005 98.766 70.239 41.370
21 Kab. Lumajang 164.125 128.591 35.534 72.380
22 Kab. Bondowoso 136.456 62.557 73.899 23.383
23 Kab. Situbondo 112.996 67.502 45.494 25.822
24 Kab. Jember 376.814 276.995 99.819 139.551
25 Kab. Banyuwangi 283.497 222.992 60.505 119.630
26 Kab. Pamekasan 133.632 66.623 67.009 27.744
27 Kab. Sampang 157.235 49.151 108.084 19.678
28 Kab. Sumenep 124.775 58.872 65.903 26.663
29 Kab. Bangkalan 187.904 114.493 73.411 50.197
30 Kota Surabaya 552.412 498.595 53.817 357.588
31 Kota Malang 186.563 173.225 13.338 120.101
32 Kota Madiun 43.681 41.537 2.144 31.167
33 Kota Kediri 79.194 73.512 5.682 62.136
34 Kota Mojokerto 36.068 34.240 1.828 27.824
35 Kota Blitar 44.841 42.750 2.091 37.058
36 Kota Pasuruan 47.037 42.368 4.669 27.405
37 Kota Probolinggo 48.197 44.234 3.963 30.368
38 Kota Batu 39.920 37.380 2.540 27.556
Total 6.483.091 5.259.169 1.223.922 3.324.979
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Gresik 180.069 74.725 58.364 7.676 16.089 9.600 13.615
2 Kab. Sidoarjo 328.648 119.000 80.096 31.137 52.039 25.448 20.928
3 Kab. Mojokerto 152.601 42.607 80.749 7.788 7.581 7.167 6.709
4 Kab. Jombang 191.634 60.712 99.887 6.360 10.373 6.617 7.685
5 Kab. Bojonegoro 167.199 80.975 53.561 2.599 8.979 11.421 9.664
6 Kab. Tuban 149.976 63.386 44.234 3.982 13.611 13.314 11.449
7 Kab. Lamongan 147.074 43.533 77.684 2.579 10.164 6.074 7.040
8 Kab. Madiun 91.878 36.815 28.203 4.886 7.172 9.079 5.723
9 Kab. Ngawi 105.817 43.199 44.449 4.539 4.022 4.978 4.630
10 Kab. Magetan 89.050 30.581 39.441 3.633 8.619 3.232 3.544
11 Kab. Ponorogo 117.561 60.428 21.650 6.293 11.043 6.991 11.156
12 Kab. Pacitan 78.196 38.371 3.018 15.346 1.044 1.367 19.050
13 Kab. Kediri 215.060 69.180 114.015 15.151 9.017 3.603 4.094
14 Kab. Nganjuk 166.229 74.853 59.134 9.596 13.005 3.230 6.411
15 Kab. Blitar 146.835 44.262 85.142 4.857 4.751 5.187 2.636
16 Kab. Tulungagung 160.056 61.410 66.578 9.473 12.359 3.370 6.866
17 Kab. Trenggalek 95.428 68.705 9.267 8.442 2.502 910 5.602
18 Kab. Malang 347.086 159.209 94.250 16.057 26.803 23.633 27.134
19 Kab. Pasuruan 194.389 72.396 70.975 7.361 14.502 10.572 18.583
20 Kab. Probolinggo 98.766 68.937 14.253 3.980 3.391 1.879 6.326
21 Kab. Lumajang 128.591 71.454 36.489 9.157 3.088 2.490 5.913
22 Kab. Bondowoso 62.557 41.975 10.360 1.806 1.188 1.223 6.005
23 Kab. Situbondo 67.502 42.677 8.241 2.759 5.465 1.288 7.072
24 Kab. Jember 276.995 179.469 48.269 10.609 13.693 9.336 15.619
25 Kab. Banyuwangi 222.992 123.771 29.192 24.508 7.884 7.474 30.163
26 Kab. Pamekasan 66.623 28.839 2.975 23.494 760 4.386 6.169
27 Kab. Sampang 49.151 16.196 3.361 15.294 377 2.318 11.605
28 Kab. Sumenep 58.872 23.775 3.231 23.012 400 332 8.122
29 Kab. Bangkalan 114.493 38.857 19.597 26.032 1.942 2.431 25.634
30 Kota Surabaya 498.595 194.377 90.752 59.332 63.564 43.773 46.797
31 Kota Malang 173.225 88.630 25.457 16.371 24.911 7.807 10.049
32 Kota Madiun 41.537 13.408 9.929 3.592 9.794 3.039 1.775
33 Kota Kediri 73.512 29.910 27.609 5.837 6.529 2.592 1.035
34 Kota Mojokerto 34.240 9.394 16.331 2.034 3.067 2.489 925
35 Kota Blitar 42.750 17.980 17.881 2.348 2.567 730 1.244
36 Kota Pasuruan 42.368 18.606 8.817 2.977 3.935 2.032 6.001
37 Kota Probolinggo 44.234 28.722 7.332 1.772 4.719 599 1.090
38 Kota Batu 37.380 17.725 8.396 3.011 4.694 1.700 1.854
Total 5.259.169 2.299.049 1.519.169 405.680 395.643 253.711 385.917

Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Gresik 14.300 7.692 3.139 402 1.263 1.172 632
2 Kab. Sidoarjo 31.291 14.762 5.511 1.817 4.040 3.951 1.210
3 Kab. Mojokerto 12.319 5.525 4.460 402 593 1.038 301
4 Kab. Jombang 11.047 5.457 3.641 266 653 785 245
5 Kab. Bojonegoro 17.164 11.583 2.994 171 579 1.418 419
6 Kab. Tuban 17.033 9.026 3.570 303 1.295 2.222 617
7 Kab. Lamongan 15.895 7.964 5.585 236 808 932 370
8 Kab. Madiun 6.160 3.831 1.066 199 261 540 263
9 Kab. Ngawi 8.447 5.075 2.088 226 243 615 200
10 Kab. Magetan 5.591 3.096 1.554 141 307 357 136
11 Kab. Ponorogo 9.634 6.648 1.060 252 462 877 335
12 Kab. Pacitan 3.945 2.796 139 484 50 110 366
13 Kab. Kediri 16.849 9.412 5.215 578 993 470 181
14 Kab. Nganjuk 14.815 10.342 2.738 360 704 411 260
15 Kab. Blitar 10.921 5.177 4.282 255 309 748 150
16 Kab. Tulungagung 13.826 7.027 3.834 587 1.484 583 311
17 Kab. Trenggalek 7.999 6.189 646 414 248 190 312
18 Kab. Malang 37.134 22.906 6.246 1.194 2.000 3.530 1.258
19 Kab. Pasuruan 24.002 14.218 5.146 520 1.453 1.641 1.024
20 Kab. Probolinggo 22.698 17.980 2.759 334 491 548 586
21 Kab. Lumajang 22.218 17.461 2.816 500 395 527 519
22 Kab. Bondowoso 12.573 9.832 1.652 153 142 317 477
23 Kab. Situbondo 14.113 11.052 1.050 322 612 451 626
24 Kab. Jember 49.707 40.018 4.506 946 1.121 2.048 1.068
25 Kab. Banyuwangi 28.692 20.225 2.537 1.800 732 1.665 1.733
26 Kab. Pamekasan 9.701 6.883 419 1.482 137 167 613
27 Kab. Sampang 8.475 5.699 474 1.066 86 167 983
28 Kab. Sumenep 7.407 4.377 397 1.556 75 118 884
29 Kab. Bangkalan 14.352 8.227 1.734 1.730 462 545 1.654
30 Kota Surabaya 37.137 17.665 5.273 2.891 4.136 5.089 2.083
31 Kota Malang 23.970 19.410 1.294 617 1.223 1.074 352
32 Kota Madiun 2.897 1.144 400 119 858 315 61
33 Kota Kediri 4.935 3.392 917 175 275 134 42
34 Kota Mojokerto 2.067 639 866 79 162 287 34
35 Kota Blitar 2.828 1.865 684 69 88 92 30
36 Kota Pasuruan 4.898 3.106 518 211 311 389 363
37 Kota Probolinggo 7.765 6.150 1.016 128 281 101 89
38 Kota Batu 2.605 1.712 336 103 206 192 56
Total 557.410 355.563 92.562 23.088 29.538 35.816 36

Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Siswa Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek Wali Murid
1 Kab. Gresik 161.647 66.194 91.012 1.686 621 128 2.006
2 Kab. Sidoarjo 299.727 134.228 160.375 2.182 498 256 2.188
3 Kab. Mojokerto 142.018 63.139 75.453 1.447 425 119 1.435
4 Kab. Jombang 182.724 77.476 98.603 2.897 852 224 2.672
5 Kab. Bojonegoro 152.109 67.076 80.330 2.603 794 167 1.139
6 Kab. Tuban 136.510 57.535 73.245 2.598 1.130 83 1.919
7 Kab. Lamongan 129.845 58.162 66.286 1.983 712 159 2.543
8 Kab. Madiun 87.429 37.658 47.003 1.261 420 146 941
9 Kab. Ngawi 100.202 49.224 47.946 1.450 428 132 1.022
10 Kab. Magetan 85.110 37.604 44.622 1.432 460 166 826
11 Kab. Ponorogo 111.024 50.267 56.636 1.580 710 202 1.629
12 Kab. Pacitan 73.486 29.575 41.848 1.018 458 97 490
13 Kab. Kediri 201.778 86.555 107.568 3.159 725 259 3.512
14 Kab. Nganjuk 156.866 71.548 79.718 2.577 725 185 2.113
15 Kab. Blitar 132.256 46.921 80.231 2.004 688 282 2.130
16 Kab. Tulungagung 149.903 70.307 74.520 2.060 750 205 2.061
17 Kab. Trenggalek 88.964 37.280 48.677 1.429 379 168 1.031
18 Kab. Malang 321.217 133.597 176.033 5.057 1.507 490 4.533
19 Kab. Pasuruan 181.742 71.276 105.421 2.535 913 98 1.499
20 Kab. Probolinggo 90.506 43.142 42.621 2.006 886 113 1.738
21 Kab. Lumajang 119.011 51.739 63.078 2.096 933 117 1.048
22 Kab. Bondowoso 56.583 27.194 26.748 1.253 518 90 780
23 Kab. Situbondo 57.594 29.536 26.318 909 323 48 460
24 Kab. Jember 253.915 115.976 126.981 4.875 1.872 263 3.948
25 Kab. Banyuwangi 202.991 98.313 95.908 3.872 1.497 342 3.059
26 Kab. Pamekasan 60.901 27.565 29.876 1.608 878 91 883
27 Kab. Sampang 44.860 25.384 16.130 1.396 871 41 1.038
28 Kab. Sumenep 52.491 25.340 23.361 1.236 736 87 1.731
29 Kab. Bangkalan 108.010 47.937 52.586 2.688 1.424 95 3.280
30 Kota Surabaya 461.540 210.453 243.562 2.395 1.030 510 3.590
31 Kota Malang 163.016 80.189 80.569 855 225 240 938
32 Kota Madiun 39.555 23.649 15.378 198 64 48 218
33 Kota Kediri 70.127 34.800 33.199 400 172 117 1.439
34 Kota Mojokerto 33.001 17.483 14.766 202 44 32 474
35 Kota Blitar 41.120 25.957 14.549 249 45 32 288
36 Kota Pasuruan 39.645 16.563 22.287 443 155 32 165
37 Kota Probolinggo 42.592 21.338 20.023 337 114 74 706
38 Kota Batu 35.820 16.071 19.199 211 86 36 217
Total 4.867.835 2.184.251 2.522.666 68.187 25.068 5.974 61.689