Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 13-06-2021 19:25:00 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Gresik 198.345 185.477 12.868 135.766
2 Kab. Sidoarjo 365.171 339.709 25.462 247.739
3 Kab. Mojokerto 170.544 155.990 14.554 117.343
4 Kab. Jombang 206.214 194.641 11.573 159.474
5 Kab. Bojonegoro 205.100 173.813 31.287 118.413
6 Kab. Tuban 176.538 157.514 19.024 114.905
7 Kab. Lamongan 178.437 148.780 29.657 95.125
8 Kab. Madiun 99.538 94.010 5.528 70.639
9 Kab. Ngawi 126.897 109.783 17.114 84.573
10 Kab. Magetan 98.108 92.390 5.718 73.611
11 Kab. Ponorogo 128.730 121.137 7.593 85.369
12 Kab. Pacitan 88.685 80.113 8.572 60.159
13 Kab. Kediri 248.728 217.539 31.189 163.023
14 Kab. Nganjuk 182.376 172.963 9.413 129.300
15 Kab. Blitar 163.244 150.025 13.219 103.933
16 Kab. Tulungagung 182.994 165.414 17.580 117.028
17 Kab. Trenggalek 107.146 97.904 9.242 68.882
18 Kab. Malang 413.311 350.237 63.074 238.461
19 Kab. Pasuruan 246.078 200.095 45.983 137.185
20 Kab. Probolinggo 170.671 105.225 65.446 50.336
21 Kab. Lumajang 165.823 135.377 30.446 82.053
22 Kab. Bondowoso 142.200 67.230 74.970 33.304
23 Kab. Situbondo 117.951 70.658 47.293 35.214
24 Kab. Jember 383.639 291.641 91.998 175.652
25 Kab. Banyuwangi 278.449 229.174 49.275 137.935
26 Kab. Pamekasan 134.571 68.958 65.613 29.093
27 Kab. Sampang 157.262 49.929 107.333 20.403
28 Kab. Sumenep 129.129 63.070 66.059 29.278
29 Kab. Bangkalan 189.304 121.346 67.958 68.062
30 Kota Surabaya 573.354 520.349 53.005 379.197
31 Kota Malang 189.830 177.772 12.058 119.851
32 Kota Madiun 44.406 42.917 1.489 31.658
33 Kota Kediri 81.052 74.459 6.593 58.929
34 Kota Mojokerto 36.969 35.593 1.376 28.930
35 Kota Blitar 45.533 43.129 2.404 31.497
36 Kota Pasuruan 47.875 43.596 4.279 28.759
37 Kota Probolinggo 48.926 46.338 2.588 32.311
38 Kota Batu 39.890 38.036 1.854 31.001
Total 6.563.018 5.432.331 1.130.687 3.724.391
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 13-06-2021 19:25:00 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Gresik 185.477 78.171 58.993 7.554 17.283 9.483 13.993
2 Kab. Sidoarjo 339.709 123.195 80.823 32.747 55.202 24.490 23.252
3 Kab. Mojokerto 155.990 44.447 82.010 7.515 8.254 6.819 6.945
4 Kab. Jombang 194.641 64.701 98.114 5.868 11.382 6.771 7.805
5 Kab. Bojonegoro 173.813 88.393 53.581 2.443 9.531 10.263 9.602
6 Kab. Tuban 157.514 66.307 46.318 3.826 15.086 13.713 12.264
7 Kab. Lamongan 148.780 46.931 76.906 2.312 10.241 5.256 7.134
8 Kab. Madiun 94.010 38.415 28.254 4.788 7.263 9.353 5.937
9 Kab. Ngawi 109.783 45.903 45.298 4.373 4.007 5.317 4.885
10 Kab. Magetan 92.390 31.836 40.582 3.621 9.110 3.409 3.832
11 Kab. Ponorogo 121.137 65.418 20.702 6.054 11.255 6.540 11.168
12 Kab. Pacitan 80.113 39.686 2.988 15.578 1.052 1.360 19.449
13 Kab. Kediri 217.539 75.576 112.228 14.091 8.616 3.003 4.025
14 Kab. Nganjuk 172.963 80.930 59.319 9.420 13.356 3.534 6.404
15 Kab. Blitar 150.025 45.899 86.946 4.886 4.970 4.603 2.721
16 Kab. Tulungagung 165.414 64.441 67.424 9.994 13.559 2.747 7.249
17 Kab. Trenggalek 97.904 70.961 9.211 8.433 2.566 925 5.808
18 Kab. Malang 350.237 165.585 93.342 15.658 27.729 19.477 28.446
19 Kab. Pasuruan 200.095 82.019 68.947 7.024 14.285 8.919 18.901
20 Kab. Probolinggo 105.225 76.085 13.934 3.806 3.434 1.791 6.175
21 Kab. Lumajang 135.377 84.610 32.207 7.400 2.831 2.234 6.095
22 Kab. Bondowoso 67.230 45.806 10.779 1.934 1.287 1.086 6.338
23 Kab. Situbondo 70.658 46.961 7.793 2.521 5.133 1.286 6.964
24 Kab. Jember 291.641 200.997 45.390 9.244 12.763 8.505 14.742
25 Kab. Banyuwangi 229.174 127.708 29.428 25.775 8.134 7.183 30.946
26 Kab. Pamekasan 68.958 31.317 2.921 24.333 762 2.027 7.598
27 Kab. Sampang 49.929 16.687 3.088 14.233 352 2.005 13.564
28 Kab. Sumenep 63.070 25.465 3.238 23.210 363 309 10.485
29 Kab. Bangkalan 121.346 41.164 20.241 25.731 2.106 2.341 29.763
30 Kota Surabaya 520.349 205.791 89.929 61.601 68.625 42.592 51.811
31 Kota Malang 177.772 106.597 21.146 13.631 21.869 6.311 8.218
32 Kota Madiun 42.917 14.132 9.147 3.429 10.828 3.150 2.231
33 Kota Kediri 74.459 33.227 26.868 5.596 6.628 1.182 958
34 Kota Mojokerto 35.593 9.395 16.973 2.061 3.551 2.674 939
35 Kota Blitar 43.129 21.618 15.225 2.061 2.509 681 1.035
36 Kota Pasuruan 43.596 21.426 7.678 2.757 3.841 1.856 6.038
37 Kota Probolinggo 46.338 32.510 6.696 1.412 3.959 432 1.329
38 Kota Batu 38.036 18.328 8.484 3.014 4.999 1.381 1.830
Total 5.432.331 2.478.638 1.503.151 399.934 408.721 235.008 406.879

Tabel 3
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 13-06-2021 19:25:00 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Gresik 9.215 4.643 1.664 678 470 898 862
2 Kab. Sidoarjo 23.934 10.049 3.080 3.735 1.222 3.149 2.699
3 Kab. Mojokerto 9.580 4.139 2.738 907 163 912 721
4 Kab. Jombang 8.283 4.303 1.624 610 166 699 881
5 Kab. Bojonegoro 10.457 6.401 1.810 292 188 1.102 664
6 Kab. Tuban 9.663 5.099 1.684 421 217 1.312 930
7 Kab. Lamongan 10.029 4.829 3.432 333 171 685 579
8 Kab. Madiun 5.165 2.839 582 489 155 546 554
9 Kab. Ngawi 5.627 3.179 966 483 67 496 436
10 Kab. Magetan 4.259 2.518 693 327 125 286 310
11 Kab. Ponorogo 8.032 4.978 694 608 216 765 771
12 Kab. Pacitan 4.105 2.041 59 1.111 17 109 768
13 Kab. Kediri 10.122 5.320 2.798 1.057 161 358 428
14 Kab. Nganjuk 9.148 5.947 1.346 734 201 322 598
15 Kab. Blitar 7.994 3.620 2.969 454 80 608 263
16 Kab. Tulungagung 10.769 5.326 2.592 1.130 232 500 989
17 Kab. Trenggalek 6.465 4.436 384 750 56 142 697
18 Kab. Malang 25.510 14.009 4.239 2.117 622 2.478 2.045
19 Kab. Pasuruan 15.048 7.695 3.062 928 328 1.289 1.746
20 Kab. Probolinggo 10.865 7.558 1.120 690 77 446 974
21 Kab. Lumajang 10.312 7.167 1.142 743 78 355 827
22 Kab. Bondowoso 7.130 4.993 711 297 27 267 835
23 Kab. Situbondo 8.096 5.641 486 532 110 290 1.037
24 Kab. Jember 31.501 23.928 2.577 1.459 311 1.322 1.904
25 Kab. Banyuwangi 21.751 12.734 1.435 3.206 185 1.100 3.091
26 Kab. Pamekasan 6.596 2.641 174 2.773 25 129 854
27 Kab. Sampang 4.403 1.415 177 1.610 8 99 1.094
28 Kab. Sumenep 4.946 1.965 154 2.004 9 61 753
29 Kab. Bangkalan 8.717 3.059 618 2.550 123 350 2.017
30 Kota Surabaya 41.251 17.177 3.184 7.194 2.495 5.041 6.160
31 Kota Malang 17.639 14.183 600 1.282 345 620 609
32 Kota Madiun 1.848 681 201 234 215 278 239
33 Kota Kediri 4.305 2.966 493 503 108 123 112
34 Kota Mojokerto 1.850 763 343 276 59 296 113
35 Kota Blitar 1.881 964 511 183 16 83 124
36 Kota Pasuruan 3.394 2.058 199 336 80 267 454
37 Kota Probolinggo 5.227 4.308 159 244 54 101 361
38 Kota Batu 2.211 1.424 115 289 63 151 169
Total 387.328 216.996 50.815 43.569 9.245 28.035 28

Tabel 4
Jumlah Peserta Didik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 13-06-2021 19:25:00 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Siswa Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek Wali Murid
1 Kab. Gresik 168.266 72.626 90.807 1.748 625 106 2.354
2 Kab. Sidoarjo 317.421 149.523 162.231 2.265 535 261 2.606
3 Kab. Mojokerto 146.377 68.343 74.490 1.513 400 84 1.547
4 Kab. Jombang 182.332 82.731 93.192 2.883 829 226 2.471
5 Kab. Bojonegoro 158.522 75.242 78.875 2.511 681 125 1.088
6 Kab. Tuban 146.616 64.654 76.275 2.681 1.008 90 1.908
7 Kab. Lamongan 132.020 62.051 64.714 1.987 632 151 2.485
8 Kab. Madiun 90.668 41.911 45.921 1.235 445 142 1.014
9 Kab. Ngawi 105.054 55.846 46.229 1.376 413 118 1.072
10 Kab. Magetan 89.692 42.834 43.928 1.458 498 166 808
11 Kab. Ponorogo 113.416 53.817 55.830 1.447 595 192 1.535
12 Kab. Pacitan 74.367 31.993 40.321 1.048 447 99 459
13 Kab. Kediri 209.872 95.911 106.381 3.138 723 242 3.477
14 Kab. Nganjuk 163.623 78.894 79.139 2.530 663 192 2.205
15 Kab. Blitar 133.921 50.358 78.511 2.047 671 279 2.055
16 Kab. Tulungagung 153.401 77.504 71.430 1.942 553 194 1.778
17 Kab. Trenggalek 90.893 41.325 46.738 1.388 363 135 944
18 Kab. Malang 325.537 145.018 169.032 4.934 1.523 480 4.550
19 Kab. Pasuruan 189.657 80.765 103.884 2.491 863 84 1.570
20 Kab. Probolinggo 95.930 48.765 42.590 1.655 860 124 1.936
21 Kab. Lumajang 125.607 60.196 61.711 1.915 736 114 935
22 Kab. Bondowoso 60.466 30.440 27.486 1.259 410 75 796
23 Kab. Situbondo 59.550 33.538 24.594 707 298 43 370
24 Kab. Jember 270.849 131.392 128.723 4.698 1.726 248 4.062
25 Kab. Banyuwangi 210.273 109.058 93.483 3.363 1.252 304 2.813
26 Kab. Pamekasan 61.839 28.802 30.050 1.378 695 75 839
27 Kab. Sampang 45.157 28.587 14.285 891 627 31 736
28 Kab. Sumenep 55.975 28.329 24.258 1.127 645 92 1.524
29 Kab. Bangkalan 116.572 56.092 53.480 2.769 1.335 78 2.818
30 Kota Surabaya 486.360 228.062 250.061 2.494 1.189 526 4.028
31 Kota Malang 166.667 85.293 79.158 818 229 214 955
32 Kota Madiun 41.542 25.926 15.130 162 49 58 217
33 Kota Kediri 69.473 35.411 31.969 324 179 101 1.489
34 Kota Mojokerto 33.111 18.132 14.261 148 37 27 506
35 Kota Blitar 40.206 26.204 13.503 191 59 23 226
36 Kota Pasuruan 41.879 19.212 21.844 461 138 31 193
37 Kota Probolinggo 45.276 24.390 19.734 309 101 82 660
38 Kota Batu 36.806 17.107 19.177 195 83 37 207
Total 5.055.193 2.406.282 2.493.425 65.486 23.115 5.649 61.236