Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat

Kondisi per Tanggal: 24-09-2021 13:49:56 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Bogor 46.580 40.618 5.962 19.667
2 Kab. Sukabumi 26.120 22.210 3.910 9.593
3 Kab. Cianjur 25.347 22.257 3.090 11.203
4 Kab. Bandung 32.273 29.953 2.320 17.624
5 Kab. Sumedang 14.550 13.814 736 8.856
6 Kab. Garut 31.598 28.533 3.065 14.244
7 Kab. Tasikmalaya 21.836 19.887 1.949 11.245
8 Kab. Ciamis 14.128 13.489 639 9.493
9 Kab. Kuningan 14.681 13.916 765 9.972
10 Kab. Majalengka 14.122 13.308 814 7.263
11 Kab. Cirebon 20.976 18.902 2.074 8.234
12 Kab. Indramayu 18.485 16.661 1.824 7.075
13 Kab. Subang 18.800 17.043 1.757 9.048
14 Kab. Purwakarta 9.678 9.332 346 7.388
15 Kab. Karawang 22.311 19.834 2.477 8.798
16 Kab. Bekasi 29.955 27.103 2.852 12.555
17 Kab. Bandung Barat 16.049 14.557 1.492 8.662
18 Kab. Pangandaran 5.116 4.762 354 2.608
19 Kota Bandung 27.134 26.206 928 20.223
20 Kota Bogor 11.888 11.370 518 8.028
21 Kota Sukabumi 4.650 4.456 194 2.676
22 Kota Cirebon 5.528 5.226 302 3.607
23 Kota Bekasi 26.621 24.629 1.992 14.343
24 Kota Depok 18.341 16.597 1.744 9.991
25 Kota Cimahi 5.698 5.541 157 4.695
26 Kota Tasikmalaya 8.842 8.339 503 5.602
27 Kota Banjar 3.029 2.894 135 2.058
Total 494.336 451.437 42.899 254.751
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat

Kondisi per Tanggal: 24-09-2021 13:49:56 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Bogor 40.618 14.952 13.763 3.913 4.591 1.615 1.784
2 Kab. Sukabumi 22.210 4.012 15.144 760 552 552 1.190
3 Kab. Cianjur 22.257 5.417 9.280 4.734 810 290 1.726
4 Kab. Bandung 29.953 17.358 4.028 1.942 3.637 1.082 1.906
5 Kab. Sumedang 13.814 10.092 1.372 908 782 285 375
6 Kab. Garut 28.533 20.694 1.830 1.387 2.999 482 1.141
7 Kab. Tasikmalaya 19.887 17.134 1.096 779 433 141 304
8 Kab. Ciamis 13.489 11.106 873 617 379 183 331
9 Kab. Kuningan 13.916 7.960 2.192 1.103 1.617 104 940
10 Kab. Majalengka 13.308 9.781 1.280 307 936 282 722
11 Kab. Cirebon 18.902 10.929 1.298 1.858 2.679 496 1.642
12 Kab. Indramayu 16.661 8.079 679 3.598 2.171 173 1.961
13 Kab. Subang 17.043 10.838 970 1.599 1.042 553 2.041
14 Kab. Purwakarta 9.332 2.255 1.196 3.920 553 130 1.278
15 Kab. Karawang 19.834 6.385 9.192 1.033 2.024 368 832
16 Kab. Bekasi 27.103 11.008 8.901 2.268 3.132 1.001 793
17 Kab. Bandung Barat 14.557 6.048 1.700 2.368 1.252 601 2.588
18 Kab. Pangandaran 4.762 4.087 303 169 20 53 130
19 Kota Bandung 26.206 13.463 4.218 3.368 3.191 782 1.184
20 Kota Bogor 11.370 3.981 2.977 2.038 1.561 339 474
21 Kota Sukabumi 4.456 1.067 2.517 218 449 53 152
22 Kota Cirebon 5.226 2.830 437 748 854 144 213
23 Kota Bekasi 24.629 12.209 5.172 2.968 2.980 580 720
24 Kota Depok 16.597 7.076 3.771 2.269 2.498 522 461
25 Kota Cimahi 5.541 3.001 702 652 800 148 238
26 Kota Tasikmalaya 8.339 6.438 638 564 417 143 139
27 Kota Banjar 2.894 2.066 207 229 258 65 69
Total 451.437 230.266 95.736 46.317 42.617 11.167 25.334

Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat

Kondisi per Tanggal: 24-09-2021 13:49:56 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Bogor 3.197 1.014 1.476 255 273 110 69
2 Kab. Sukabumi 2.333 284 1.826 110 35 30 48
3 Kab. Cianjur 2.003 381 1.172 296 69 22 63
4 Kab. Bandung 2.289 1.531 311 97 203 95 52
5 Kab. Sumedang 814 669 52 25 47 12 9
6 Kab. Garut 2.952 2.423 135 142 174 38 40
7 Kab. Tasikmalaya 1.487 1.315 84 37 28 7 16
8 Kab. Ciamis 705 603 47 26 12 13 4
9 Kab. Kuningan 683 394 135 92 46 6 10
10 Kab. Majalengka 982 801 92 24 42 10 13
11 Kab. Cirebon 1.653 1.107 134 118 189 47 58
12 Kab. Indramayu 1.543 916 99 275 179 11 63
13 Kab. Subang 1.423 1.065 90 132 61 24 51
14 Kab. Purwakarta 266 85 47 92 19 7 16
15 Kab. Karawang 1.681 490 920 52 150 37 32
16 Kab. Bekasi 2.065 838 823 112 186 79 27
17 Kab. Bandung Barat 1.072 551 113 232 79 39 58
18 Kab. Pangandaran 307 263 23 11 2 5 3
19 Kota Bandung 921 542 169 69 95 23 23
20 Kota Bogor 312 110 101 39 41 15 6
21 Kota Sukabumi 179 56 112 2 5 0 4
22 Kota Cirebon 219 130 26 21 29 6 7
23 Kota Bekasi 1.293 705 309 99 130 34 16
24 Kota Depok 813 385 208 68 124 16 12
25 Kota Cimahi 167 102 22 9 26 6 2
26 Kota Tasikmalaya 393 329 19 16 13 12 4
27 Kota Banjar 168 124 9 15 15 4 1
Total 31.920 17.213 8.554 2.466 2.272 708 708

Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat

Kondisi per Tanggal: 24-09-2021 13:49:56 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Sendiri Suami/Istri Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek
1 Kab. Bogor 34.825 34.343 244 43 153 38 4
2 Kab. Sukabumi 18.185 17.983 130 12 41 18 1
3 Kab. Cianjur 18.796 18.564 119 18 82 13 0
4 Kab. Bandung 27.326 26.990 194 26 85 30 1
5 Kab. Sumedang 12.704 12.434 169 15 56 28 2
6 Kab. Garut 25.219 24.740 313 13 110 39 4
7 Kab. Tasikmalaya 17.719 17.542 101 14 45 16 1
8 Kab. Ciamis 12.556 12.405 111 5 27 7 1
9 Kab. Kuningan 12.666 12.574 65 8 18 1 0
10 Kab. Majalengka 11.908 11.834 49 2 17 6 0
11 Kab. Cirebon 16.397 16.207 113 12 51 14 0
12 Kab. Indramayu 13.874 13.737 90 7 29 10 1
13 Kab. Subang 15.023 14.809 135 17 48 11 3
14 Kab. Purwakarta 8.852 8.766 57 3 20 5 1
15 Kab. Karawang 16.617 16.411 129 6 60 10 1
16 Kab. Bekasi 23.199 22.921 176 21 61 18 2
17 Kab. Bandung Barat 12.888 12.719 104 11 45 8 1
18 Kab. Pangandaran 4.187 4.121 57 2 6 1 0
19 Kota Bandung 24.688 24.415 191 19 52 11 0
20 Kota Bogor 10.980 10.887 52 4 35 2 0
21 Kota Sukabumi 4.207 4.156 27 7 15 2 0
22 Kota Cirebon 4.731 4.665 39 4 15 8 0
23 Kota Bekasi 22.156 21.870 166 33 77 9 1
24 Kota Depok 14.900 14.737 74 14 64 11 0
25 Kota Cimahi 5.376 5.326 35 5 9 1 0
26 Kota Tasikmalaya 7.808 7.729 60 4 8 6 1
27 Kota Banjar 2.598 2.563 21 0 8 6 0
Total 400.385 395.448 3.021 325 1.237 329 25