Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat

Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Bogor 45.732 39.655 6.077 18.501
2 Kab. Sukabumi 25.529 21.669 3.860 9.029
3 Kab. Cianjur 24.878 21.765 3.113 10.932
4 Kab. Bandung 31.104 28.837 2.267 16.531
5 Kab. Sumedang 14.093 13.353 740 8.745
6 Kab. Garut 30.599 27.587 3.012 14.083
7 Kab. Tasikmalaya 21.278 19.357 1.921 11.478
8 Kab. Ciamis 13.661 13.045 616 9.264
9 Kab. Kuningan 14.251 13.525 726 9.182
10 Kab. Majalengka 13.751 12.926 825 7.090
11 Kab. Cirebon 20.345 18.330 2.015 8.534
12 Kab. Indramayu 17.945 16.141 1.804 6.658
13 Kab. Subang 18.371 16.636 1.735 8.405
14 Kab. Purwakarta 9.516 9.121 395 6.883
15 Kab. Karawang 21.956 19.368 2.588 8.313
16 Kab. Bekasi 29.594 26.717 2.877 12.185
17 Kab. Bandung Barat 15.620 14.182 1.438 8.167
18 Kab. Pangandaran 4.941 4.591 350 2.541
19 Kota Bandung 26.430 25.426 1.004 19.349
20 Kota Bogor 11.495 11.001 494 7.736
21 Kota Sukabumi 4.506 4.317 189 2.715
22 Kota Cirebon 5.319 5.024 295 3.511
23 Kota Bekasi 26.025 24.083 1.942 14.131
24 Kota Depok 18.023 16.344 1.679 9.964
25 Kota Cimahi 5.462 5.312 150 4.450
26 Kota Tasikmalaya 8.537 8.046 491 5.772
27 Kota Banjar 2.939 2.812 127 1.908
Total 481.900 439.170 42.730 246.057
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat

Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Bogor 39.655 14.493 13.447 3.823 4.556 1.602 1.734
2 Kab. Sukabumi 21.669 3.916 14.791 731 539 552 1.140
3 Kab. Cianjur 21.765 5.315 9.095 4.589 796 302 1.668
4 Kab. Bandung 28.837 16.578 3.872 1.859 3.552 1.132 1.844
5 Kab. Sumedang 13.353 9.702 1.336 917 768 265 365
6 Kab. Garut 27.587 19.877 1.818 1.354 2.938 477 1.123
7 Kab. Tasikmalaya 19.357 16.636 1.075 771 422 148 305
8 Kab. Ciamis 13.045 10.711 852 607 367 193 315
9 Kab. Kuningan 13.525 7.713 2.150 1.050 1.592 103 917
10 Kab. Majalengka 12.926 9.446 1.265 296 909 309 701
11 Kab. Cirebon 18.330 10.499 1.278 1.809 2.634 519 1.591
12 Kab. Indramayu 16.141 7.773 663 3.487 2.138 167 1.913
13 Kab. Subang 16.636 10.538 942 1.556 1.014 619 1.967
14 Kab. Purwakarta 9.121 2.207 1.195 3.801 548 135 1.235
15 Kab. Karawang 19.368 6.241 8.955 995 1.990 383 804
16 Kab. Bekasi 26.717 10.830 8.764 2.209 3.099 1.041 774
17 Kab. Bandung Barat 14.182 5.848 1.651 2.320 1.216 614 2.533
18 Kab. Pangandaran 4.591 3.917 305 165 21 54 129
19 Kota Bandung 25.426 12.980 4.115 3.269 3.142 791 1.129
20 Kota Bogor 11.001 3.835 2.886 1.984 1.514 326 456
21 Kota Sukabumi 4.317 1.028 2.429 219 443 52 146
22 Kota Cirebon 5.024 2.687 419 716 859 137 206
23 Kota Bekasi 24.083 11.787 5.015 2.877 2.911 848 645
24 Kota Depok 16.344 6.953 3.720 2.243 2.478 491 459
25 Kota Cimahi 5.312 2.867 680 616 779 150 220
26 Kota Tasikmalaya 8.046 6.196 613 550 419 140 128
27 Kota Banjar 2.812 1.997 203 221 254 74 63
Total 439.170 222.570 93.534 45.034 41.898 11.624 24.510

Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat

Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Bogor 3.022 917 1.456 247 253 85 64
2 Kab. Sukabumi 2.255 268 1.775 108 32 28 44
3 Kab. Cianjur 1.920 351 1.143 283 63 21 59
4 Kab. Bandung 2.074 1.376 283 91 182 90 52
5 Kab. Sumedang 715 587 50 22 40 9 7
6 Kab. Garut 2.692 2.197 128 131 166 31 39
7 Kab. Tasikmalaya 1.350 1.182 86 36 24 6 16
8 Kab. Ciamis 636 542 42 25 9 13 5
9 Kab. Kuningan 630 361 128 84 43 7 7
10 Kab. Majalengka 883 705 93 22 39 10 14
11 Kab. Cirebon 1.490 979 125 110 167 56 53
12 Kab. Indramayu 1.459 830 99 272 173 25 60
13 Kab. Subang 1.299 973 85 118 60 21 42
14 Kab. Purwakarta 236 60 49 86 20 6 15
15 Kab. Karawang 1.598 453 888 52 140 33 32
16 Kab. Bekasi 1.992 795 821 101 176 75 24
17 Kab. Bandung Barat 977 496 116 212 68 29 56
18 Kab. Pangandaran 274 233 19 11 2 6 3
19 Kota Bandung 828 463 168 66 94 22 15
20 Kota Bogor 271 89 98 32 34 14 4
21 Kota Sukabumi 170 44 115 3 5 0 3
22 Kota Cirebon 185 109 23 20 24 5 4
23 Kota Bekasi 1.127 609 275 82 115 31 15
24 Kota Depok 739 333 215 64 106 8 13
25 Kota Cimahi 123 69 24 7 17 4 2
26 Kota Tasikmalaya 342 290 18 15 14 1 4
27 Kota Banjar 151 109 9 15 12 5 1
Total 29.438 15.420 8.331 2.315 2.078 641 641

Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat

Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Sendiri Suami/Istri Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek
1 Kab. Bogor 34.150 33.719 230 39 129 28 5
2 Kab. Sukabumi 17.846 17.641 133 13 39 19 1
3 Kab. Cianjur 18.517 18.298 111 17 75 16 0
4 Kab. Bandung 26.410 26.101 183 25 72 28 1
5 Kab. Sumedang 12.342 12.088 161 17 48 24 4
6 Kab. Garut 24.522 24.071 303 14 93 37 4
7 Kab. Tasikmalaya 17.324 17.161 97 17 37 12 0
8 Kab. Ciamis 12.200 12.055 105 4 29 7 0
9 Kab. Kuningan 12.347 12.258 63 9 16 1 0
10 Kab. Majalengka 11.593 11.518 50 2 19 4 0
11 Kab. Cirebon 16.082 15.901 108 14 48 11 0
12 Kab. Indramayu 13.522 13.393 89 6 24 9 1
13 Kab. Subang 14.749 14.540 136 14 48 9 2
14 Kab. Purwakarta 8.696 8.611 54 4 21 5 1
15 Kab. Karawang 16.278 16.079 124 5 60 9 1
16 Kab. Bekasi 23.020 22.739 176 21 62 20 2
17 Kab. Bandung Barat 12.606 12.436 106 11 44 8 1
18 Kab. Pangandaran 4.089 4.028 52 2 5 2 0
19 Kota Bandung 24.076 23.813 188 19 47 9 0
20 Kota Bogor 10.649 10.549 59 8 30 3 0
21 Kota Sukabumi 4.096 4.046 26 7 15 2 0
22 Kota Cirebon 4.577 4.520 35 4 11 7 0
23 Kota Bekasi 21.869 21.611 157 34 56 9 2
24 Kota Depok 14.812 14.659 76 14 55 8 0
25 Kota Cimahi 5.163 5.116 33 6 7 1 0
26 Kota Tasikmalaya 7.597 7.517 59 4 10 6 1
27 Kota Banjar 2.550 2.515 21 1 7 6 0
Total 391.682 386.983 2.935 331 1.107 300 26