Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Bogor 45.682 39.611 6.071 18.484
2 Kab. Sukabumi 25.508 21.650 3.858 9.018
3 Kab. Cianjur 24.832 21.726 3.106 10.907
4 Kab. Bandung 31.060 28.795 2.265 16.515
5 Kab. Sumedang 14.079 13.339 740 8.734
6 Kab. Garut 30.576 27.568 3.008 14.080
7 Kab. Tasikmalaya 21.244 19.323 1.921 11.452
8 Kab. Ciamis 13.639 13.023 616 9.251
9 Kab. Kuningan 14.232 13.506 726 9.174
10 Kab. Majalengka 13.737 12.912 825 7.080
11 Kab. Cirebon 20.322 18.308 2.014 8.523
12 Kab. Indramayu 17.924 16.122 1.802 6.649
13 Kab. Subang 18.353 16.619 1.734 8.401
14 Kab. Purwakarta 9.505 9.112 393 6.874
15 Kab. Karawang 21.936 19.352 2.584 8.306
16 Kab. Bekasi 29.591 26.715 2.876 12.185
17 Kab. Bandung Barat 15.619 14.181 1.438 8.164
18 Kab. Pangandaran 4.934 4.584 350 2.539
19 Kota Bandung 26.446 25.442 1.004 19.368
20 Kota Bogor 11.484 10.992 492 7.729
21 Kota Sukabumi 4.502 4.313 189 2.715
22 Kota Cirebon 5.316 5.021 295 3.508
23 Kota Bekasi 26.016 24.072 1.944 14.126
24 Kota Depok 18.022 16.342 1.680 9.963
25 Kota Cimahi 5.448 5.298 150 4.433
26 Kota Tasikmalaya 8.499 8.014 485 5.750
27 Kota Banjar 2.932 2.805 127 1.903
Total 481.438 438.745 42.693 245.831
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Bogor 39.611 14.470 13.434 3.821 4.554 1.601 1.731
2 Kab. Sukabumi 21.650 3.913 14.776 730 538 552 1.141
3 Kab. Cianjur 21.726 5.301 9.076 4.585 797 302 1.665
4 Kab. Bandung 28.795 16.539 3.870 1.855 3.554 1.135 1.842
5 Kab. Sumedang 13.339 9.691 1.335 916 767 265 365
6 Kab. Garut 27.568 19.862 1.818 1.353 2.937 477 1.121
7 Kab. Tasikmalaya 19.323 16.607 1.072 770 421 148 305
8 Kab. Ciamis 13.023 10.695 848 606 368 192 314
9 Kab. Kuningan 13.506 7.700 2.147 1.049 1.590 103 917
10 Kab. Majalengka 12.912 9.436 1.264 296 908 309 699
11 Kab. Cirebon 18.308 10.487 1.276 1.803 2.634 518 1.590
12 Kab. Indramayu 16.122 7.762 661 3.485 2.134 167 1.913
13 Kab. Subang 16.619 10.528 941 1.553 1.013 619 1.965
14 Kab. Purwakarta 9.112 2.207 1.193 3.794 548 135 1.235
15 Kab. Karawang 19.352 6.235 8.948 995 1.987 383 804
16 Kab. Bekasi 26.715 10.828 8.762 2.207 3.100 1.044 774
17 Kab. Bandung Barat 14.181 5.845 1.652 2.322 1.216 614 2.532
18 Kab. Pangandaran 4.584 3.913 305 162 21 54 129
19 Kota Bandung 25.442 12.995 4.109 3.273 3.142 793 1.130
20 Kota Bogor 10.992 3.835 2.883 1.982 1.511 325 456
21 Kota Sukabumi 4.313 1.028 2.425 219 443 52 146
22 Kota Cirebon 5.021 2.685 419 715 859 137 206
23 Kota Bekasi 24.072 11.778 5.014 2.876 2.909 849 646
24 Kota Depok 16.342 6.952 3.721 2.241 2.478 491 459
25 Kota Cimahi 5.298 2.857 679 617 777 149 219
26 Kota Tasikmalaya 8.014 6.172 611 548 417 139 127
27 Kota Banjar 2.805 1.991 203 220 254 74 63
Total 438.745 222.312 93.442 44.993 41.877 11.627 24.494

Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Bogor 3.017 914 1.454 247 253 85 64
2 Kab. Sukabumi 2.254 267 1.775 108 32 28 44
3 Kab. Cianjur 1.919 351 1.142 283 63 21 59
4 Kab. Bandung 2.074 1.375 284 91 182 90 52
5 Kab. Sumedang 714 586 50 22 40 9 7
6 Kab. Garut 2.691 2.196 128 131 166 31 39
7 Kab. Tasikmalaya 1.349 1.181 86 36 24 6 16
8 Kab. Ciamis 634 541 41 25 9 13 5
9 Kab. Kuningan 628 359 128 84 43 7 7
10 Kab. Majalengka 882 704 93 22 39 10 14
11 Kab. Cirebon 1.487 977 125 109 167 56 53
12 Kab. Indramayu 1.458 830 99 272 172 25 60
13 Kab. Subang 1.297 971 85 118 60 21 42
14 Kab. Purwakarta 236 60 49 86 20 6 15
15 Kab. Karawang 1.595 452 886 52 140 33 32
16 Kab. Bekasi 1.994 797 821 101 176 75 24
17 Kab. Bandung Barat 978 496 116 214 68 29 55
18 Kab. Pangandaran 274 233 19 11 2 6 3
19 Kota Bandung 827 461 169 66 94 22 15
20 Kota Bogor 271 89 98 32 34 14 4
21 Kota Sukabumi 171 44 116 3 5 0 3
22 Kota Cirebon 185 109 23 20 24 5 4
23 Kota Bekasi 1.127 609 274 82 115 32 15
24 Kota Depok 739 333 215 64 106 8 13
25 Kota Cimahi 124 69 24 8 17 4 2
26 Kota Tasikmalaya 340 288 18 15 14 1 4
27 Kota Banjar 151 109 9 15 12 5 1
Total 29.416 15.401 8.327 2.317 2.077 642 642

Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Barat

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Sendiri Suami/Istri Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek
1 Kab. Bogor 34.114 33.685 229 39 128 28 5
2 Kab. Sukabumi 17.830 17.625 133 13 39 19 1
3 Kab. Cianjur 18.481 18.264 111 17 74 15 0
4 Kab. Bandung 26.367 26.059 183 24 72 28 1
5 Kab. Sumedang 12.328 12.076 161 17 46 24 4
6 Kab. Garut 24.504 24.053 302 14 94 37 4
7 Kab. Tasikmalaya 17.293 17.132 96 17 36 12 0
8 Kab. Ciamis 12.183 12.038 105 4 29 7 0
9 Kab. Kuningan 12.329 12.240 63 9 16 1 0
10 Kab. Majalengka 11.578 11.504 49 2 19 4 0
11 Kab. Cirebon 16.062 15.882 108 14 48 10 0
12 Kab. Indramayu 13.504 13.375 89 6 24 9 1
13 Kab. Subang 14.735 14.528 134 14 48 9 2
14 Kab. Purwakarta 8.687 8.602 54 4 21 5 1
15 Kab. Karawang 16.264 16.065 124 5 60 9 1
16 Kab. Bekasi 23.016 22.735 176 21 62 20 2
17 Kab. Bandung Barat 12.603 12.433 106 11 44 8 1
18 Kab. Pangandaran 4.082 4.022 51 2 5 2 0
19 Kota Bandung 24.093 23.833 185 19 47 9 0
20 Kota Bogor 10.639 10.539 59 8 30 3 0
21 Kota Sukabumi 4.091 4.041 26 7 15 2 0
22 Kota Cirebon 4.574 4.517 35 4 11 7 0
23 Kota Bekasi 21.858 21.600 157 34 56 9 2
24 Kota Depok 14.809 14.655 76 15 55 8 0
25 Kota Cimahi 5.149 5.102 33 6 7 1 0
26 Kota Tasikmalaya 7.566 7.488 57 4 10 6 1
27 Kota Banjar 2.543 2.508 21 1 7 6 0
Total 391.282 386.601 2.923 331 1.103 298 26