Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Gresik 13.297 12.675 622 7.733
2 Kab. Sidoarjo 22.142 20.991 1.151 12.675
3 Kab. Mojokerto 11.896 11.293 603 7.879
4 Kab. Jombang 13.528 13.216 312 11.217
5 Kab. Bojonegoro 13.949 13.166 783 8.079
6 Kab. Tuban 12.448 11.900 548 6.226
7 Kab. Lamongan 16.176 15.134 1.042 8.009
8 Kab. Madiun 7.856 7.732 124 6.116
9 Kab. Ngawi 9.834 9.356 478 5.952
10 Kab. Magetan 7.801 7.602 199 5.776
11 Kab. Ponorogo 10.520 10.319 201 8.102
12 Kab. Pacitan 8.504 8.292 212 6.096
13 Kab. Kediri 15.305 14.273 1.032 9.710
14 Kab. Nganjuk 13.252 12.886 366 9.397
15 Kab. Blitar 11.746 11.267 479 7.550
16 Kab. Tulungagung 14.026 13.435 591 8.889
17 Kab. Trenggalek 8.273 7.916 357 4.890
18 Kab. Malang 24.087 22.748 1.339 14.225
19 Kab. Pasuruan 15.731 14.748 983 7.889
20 Kab. Probolinggo 12.147 10.706 1.441 3.913
21 Kab. Lumajang 11.076 10.460 616 5.874
22 Kab. Bondowoso 11.270 9.847 1.423 2.615
23 Kab. Situbondo 9.680 8.865 815 2.639
24 Kab. Jember 23.204 21.806 1.398 10.326
25 Kab. Banyuwangi 17.604 16.682 922 8.948
26 Kab. Pamekasan 12.613 10.673 1.940 3.507
27 Kab. Sampang 11.543 9.189 2.354 2.618
28 Kab. Sumenep 14.045 11.210 2.835 3.533
29 Kab. Bangkalan 12.273 10.552 1.721 4.163
30 Kota Surabaya 33.513 31.994 1.519 21.710
31 Kota Malang 11.891 11.495 396 8.689
32 Kota Madiun 3.235 3.175 60 2.561
33 Kota Kediri 5.088 4.985 103 4.230
34 Kota Mojokerto 2.415 2.353 62 1.828
35 Kota Blitar 2.955 2.915 40 2.624
36 Kota Pasuruan 2.967 2.838 129 2.003
37 Kota Probolinggo 2.971 2.877 94 2.080
38 Kota Batu 2.852 2.766 86 2.027
Total 453.713 424.337 29.376 252.298
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Gresik 12.675 6.700 4.335 438 549 215 438
2 Kab. Sidoarjo 20.991 9.309 6.344 1.675 2.320 605 738
3 Kab. Mojokerto 11.293 4.229 5.916 376 371 172 229
4 Kab. Jombang 13.216 5.309 6.906 261 416 128 196
5 Kab. Bojonegoro 13.166 8.450 3.694 122 351 282 267
6 Kab. Tuban 11.900 7.125 3.339 165 551 417 303
7 Kab. Lamongan 15.134 6.362 7.730 149 462 186 245
8 Kab. Madiun 7.732 4.504 2.210 269 384 201 164
9 Kab. Ngawi 9.356 5.095 3.586 206 173 104 192
10 Kab. Magetan 7.602 3.954 2.850 191 402 73 132
11 Kab. Ponorogo 10.319 7.367 1.611 376 380 206 379
12 Kab. Pacitan 8.292 4.948 198 2.081 66 46 953
13 Kab. Kediri 14.273 6.358 6.969 472 313 54 107
14 Kab. Nganjuk 12.886 7.948 3.736 402 562 75 163
15 Kab. Blitar 11.267 4.399 6.263 202 210 100 93
16 Kab. Tulungagung 13.435 7.027 5.328 415 451 76 138
17 Kab. Trenggalek 7.916 6.732 662 324 79 7 112
18 Kab. Malang 22.748 13.986 5.397 998 1.089 448 830
19 Kab. Pasuruan 14.748 7.613 4.736 630 791 293 685
20 Kab. Probolinggo 10.706 9.610 664 152 125 27 128
21 Kab. Lumajang 10.460 7.149 2.450 451 166 100 144
22 Kab. Bondowoso 9.847 8.711 582 216 89 29 220
23 Kab. Situbondo 8.865 7.630 462 241 256 46 230
24 Kab. Jember 21.806 17.501 2.559 518 582 281 365
25 Kab. Banyuwangi 16.682 13.327 1.123 1.004 250 149 829
26 Kab. Pamekasan 10.673 5.485 313 4.474 56 93 252
27 Kab. Sampang 9.189 4.098 537 4.045 41 54 414
28 Kab. Sumenep 11.210 5.807 317 4.639 29 11 407
29 Kab. Bangkalan 10.552 5.593 1.526 2.647 118 58 610
30 Kota Surabaya 31.994 16.125 7.657 3.060 2.778 912 1.462
31 Kota Malang 11.495 6.205 2.555 1.042 1.076 199 418
32 Kota Madiun 3.175 1.766 782 166 307 84 70
33 Kota Kediri 4.985 2.540 1.916 204 251 37 37
34 Kota Mojokerto 2.353 920 1.133 75 146 48 31
35 Kota Blitar 2.915 1.285 1.343 98 131 23 35
36 Kota Pasuruan 2.838 1.623 726 148 164 57 120
37 Kota Probolinggo 2.877 2.377 218 66 180 13 23
38 Kota Batu 2.766 1.687 564 211 184 28 92
Total 424.337 246.854 109.237 33.209 16.849 5.937 12.251

Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Gresik 616 331 217 18 22 19 9
2 Kab. Sidoarjo 827 394 258 43 83 38 11
3 Kab. Mojokerto 456 173 248 11 9 12 3
4 Kab. Jombang 224 100 116 2 4 2 0
5 Kab. Bojonegoro 954 550 369 7 15 13 0
6 Kab. Tuban 661 398 206 5 20 24 8
7 Kab. Lamongan 1.088 507 541 8 16 12 4
8 Kab. Madiun 190 121 45 6 5 12 1
9 Kab. Ngawi 413 234 156 13 4 3 3
10 Kab. Magetan 175 93 63 6 7 4 2
11 Kab. Ponorogo 295 228 43 8 7 7 2
12 Kab. Pacitan 281 185 6 81 1 2 6
13 Kab. Kediri 606 309 269 17 6 3 2
14 Kab. Nganjuk 489 334 132 7 13 0 3
15 Kab. Blitar 449 194 244 3 6 2 0
16 Kab. Tulungagung 559 316 206 17 14 6 0
17 Kab. Trenggalek 334 273 35 23 2 0 1
18 Kab. Malang 1.249 766 335 50 56 27 15
19 Kab. Pasuruan 851 456 279 46 41 20 9
20 Kab. Probolinggo 1.175 1.029 113 12 13 4 4
21 Kab. Lumajang 823 610 187 11 4 7 4
22 Kab. Bondowoso 1.251 1.094 78 50 11 9 9
23 Kab. Situbondo 1.184 1.005 51 49 47 7 25
24 Kab. Jember 1.813 1.323 348 64 39 24 15
25 Kab. Banyuwangi 1.004 784 91 82 7 19 21
26 Kab. Pamekasan 1.129 517 30 551 5 11 15
27 Kab. Sampang 1.304 557 95 627 3 4 18
28 Kab. Sumenep 1.415 726 35 631 3 2 18
29 Kab. Bangkalan 886 424 155 252 13 11 31
30 Kota Surabaya 1.261 695 322 98 70 48 28
31 Kota Malang 408 239 106 27 24 8 4
32 Kota Madiun 74 38 14 2 18 2 0
33 Kota Kediri 126 69 46 7 3 0 1
34 Kota Mojokerto 57 25 24 2 1 4 1
35 Kota Blitar 56 26 23 3 3 0 1
36 Kota Pasuruan 94 66 16 4 8 0 0
37 Kota Probolinggo 95 81 5 2 3 1 3
38 Kota Batu 54 34 15 4 0 0 1
Total 24.926 15.304 5.522 2.849 606 367 367

Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 06-06-2022 13:51:53 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Sendiri Suami/Istri Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek
1 Kab. Gresik 11.582 11.499 46 3 31 3 0
2 Kab. Sidoarjo 19.755 19.564 111 23 53 3 1
3 Kab. Mojokerto 10.508 10.365 93 13 32 4 1
4 Kab. Jombang 12.940 12.832 72 9 25 1 1
5 Kab. Bojonegoro 11.451 11.291 114 18 25 2 1
6 Kab. Tuban 11.009 10.850 114 15 26 4 0
7 Kab. Lamongan 13.142 13.012 91 7 27 3 2
8 Kab. Madiun 7.520 7.460 39 9 11 1 0
9 Kab. Ngawi 8.601 8.520 62 3 15 0 1
10 Kab. Magetan 7.230 7.174 48 1 7 0 0
11 Kab. Ponorogo 9.803 9.744 42 4 11 2 0
12 Kab. Pacitan 7.887 7.827 52 4 4 0 0
13 Kab. Kediri 13.176 13.035 104 10 25 0 2
14 Kab. Nganjuk 12.314 12.138 130 11 32 3 0
15 Kab. Blitar 10.269 10.174 73 8 14 0 0
16 Kab. Tulungagung 12.577 12.451 93 11 22 0 0
17 Kab. Trenggalek 7.400 7.230 153 0 15 2 0
18 Kab. Malang 20.905 20.657 178 10 54 4 2
19 Kab. Pasuruan 13.558 13.466 65 7 20 0 0
20 Kab. Probolinggo 8.211 8.056 115 4 31 5 0
21 Kab. Lumajang 9.271 9.227 36 5 2 1 0
22 Kab. Bondowoso 7.079 6.999 68 1 8 3 0
23 Kab. Situbondo 6.403 6.348 35 7 11 2 0
24 Kab. Jember 18.562 18.328 165 8 51 10 0
25 Kab. Banyuwangi 14.944 14.822 84 12 20 6 0
26 Kab. Pamekasan 7.835 7.680 86 3 54 11 1
27 Kab. Sampang 5.754 5.667 38 6 34 8 1
28 Kab. Sumenep 7.740 7.598 86 5 38 12 1
29 Kab. Bangkalan 8.774 8.654 68 13 33 6 0
30 Kota Surabaya 29.594 29.397 119 15 57 6 0
31 Kota Malang 10.926 10.840 50 5 30 1 0
32 Kota Madiun 3.113 3.096 10 1 5 1 0
33 Kota Kediri 4.722 4.682 24 4 12 0 0
34 Kota Mojokerto 2.260 2.254 4 1 1 0 0
35 Kota Blitar 2.853 2.840 7 0 6 0 0
36 Kota Pasuruan 2.664 2.626 21 3 12 2 0
37 Kota Probolinggo 2.748 2.723 16 4 4 1 0
38 Kota Batu 2.673 2.659 8 1 5 0 0
Total 377.753 373.785 2.720 264 863 107 14