Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 24-09-2021 13:49:56 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Gresik 13.501 12.929 572 8.024
2 Kab. Sidoarjo 22.697 21.557 1.140 12.973
3 Kab. Mojokerto 12.160 11.567 593 8.139
4 Kab. Jombang 13.864 13.576 288 11.057
5 Kab. Bojonegoro 14.185 13.436 749 8.329
6 Kab. Tuban 12.805 12.233 572 6.180
7 Kab. Lamongan 16.358 15.382 976 7.435
8 Kab. Madiun 8.134 8.000 134 6.382
9 Kab. Ngawi 10.192 9.693 499 5.792
10 Kab. Magetan 8.111 7.903 208 5.871
11 Kab. Ponorogo 10.910 10.690 220 7.975
12 Kab. Pacitan 8.727 8.531 196 6.370
13 Kab. Kediri 15.824 14.765 1.059 9.666
14 Kab. Nganjuk 13.597 13.213 384 9.526
15 Kab. Blitar 12.191 11.708 483 7.879
16 Kab. Tulungagung 14.483 13.880 603 9.235
17 Kab. Trenggalek 8.542 8.178 364 5.025
18 Kab. Malang 24.765 23.461 1.304 15.028
19 Kab. Pasuruan 16.095 15.130 965 8.093
20 Kab. Probolinggo 12.519 11.056 1.463 4.314
21 Kab. Lumajang 11.425 10.768 657 5.653
22 Kab. Bondowoso 11.536 10.118 1.418 2.805
23 Kab. Situbondo 9.952 9.142 810 2.969
24 Kab. Jember 23.959 22.514 1.445 10.765
25 Kab. Banyuwangi 18.110 17.192 918 9.564
26 Kab. Pamekasan 12.908 10.946 1.962 3.562
27 Kab. Sampang 11.661 9.333 2.328 2.615
28 Kab. Sumenep 14.309 11.458 2.851 3.844
29 Kab. Bangkalan 12.487 10.797 1.690 4.599
30 Kota Surabaya 34.353 32.862 1.491 22.082
31 Kota Malang 12.217 11.823 394 8.981
32 Kota Madiun 3.362 3.291 71 2.669
33 Kota Kediri 5.285 5.181 104 4.313
34 Kota Mojokerto 2.460 2.397 63 1.901
35 Kota Blitar 3.079 3.030 49 2.706
36 Kota Pasuruan 3.077 2.928 149 2.106
37 Kota Probolinggo 3.071 2.965 106 2.098
38 Kota Batu 2.955 2.844 111 2.172
Total 465.866 436.477 29.389 258.697
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 24-09-2021 13:49:56 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Gresik 12.929 6.851 4.412 451 558 215 442
2 Kab. Sidoarjo 21.557 9.589 6.476 1.728 2.389 616 759
3 Kab. Mojokerto 11.567 4.347 6.060 376 381 175 228
4 Kab. Jombang 13.576 5.470 7.097 258 425 130 196
5 Kab. Bojonegoro 13.436 8.627 3.765 123 363 288 270
6 Kab. Tuban 12.233 7.318 3.414 178 575 436 312
7 Kab. Lamongan 15.382 6.519 7.824 143 457 188 251
8 Kab. Madiun 8.000 4.679 2.276 278 394 203 170
9 Kab. Ngawi 9.693 5.283 3.714 212 178 105 201
10 Kab. Magetan 7.903 4.134 2.952 200 413 72 132
11 Kab. Ponorogo 10.690 7.654 1.665 381 394 210 386
12 Kab. Pacitan 8.531 5.087 208 2.147 68 48 973
13 Kab. Kediri 14.765 6.587 7.201 490 318 59 110
14 Kab. Nganjuk 13.213 8.175 3.815 409 578 74 162
15 Kab. Blitar 11.708 4.604 6.493 203 215 99 94
16 Kab. Tulungagung 13.880 7.299 5.474 424 464 76 143
17 Kab. Trenggalek 8.178 6.965 674 330 84 7 118
18 Kab. Malang 23.461 14.507 5.524 1.023 1.105 456 846
19 Kab. Pasuruan 15.130 7.826 4.839 647 814 303 701
20 Kab. Probolinggo 11.056 9.919 694 158 127 28 130
21 Kab. Lumajang 10.768 7.393 2.505 453 164 99 154
22 Kab. Bondowoso 10.118 8.948 595 223 91 31 230
23 Kab. Situbondo 9.142 7.856 466 251 261 63 245
24 Kab. Jember 22.514 18.087 2.635 536 603 286 367
25 Kab. Banyuwangi 17.192 13.774 1.129 1.040 255 154 840
26 Kab. Pamekasan 10.946 5.559 321 4.619 54 83 310
27 Kab. Sampang 9.333 4.132 548 4.133 43 55 422
28 Kab. Sumenep 11.458 5.932 321 4.742 31 11 421
29 Kab. Bangkalan 10.797 5.729 1.563 2.709 123 56 617
30 Kota Surabaya 32.862 16.578 7.840 3.146 2.856 940 1.502
31 Kota Malang 11.823 6.395 2.618 1.080 1.103 208 419
32 Kota Madiun 3.291 1.833 807 168 323 83 77
33 Kota Kediri 5.181 2.656 1.970 222 254 39 40
34 Kota Mojokerto 2.397 942 1.147 77 149 50 32
35 Kota Blitar 3.030 1.328 1.402 101 138 24 37
36 Kota Pasuruan 2.928 1.697 736 151 167 62 115
37 Kota Probolinggo 2.965 2.447 225 65 186 12 30
38 Kota Batu 2.844 1.731 574 221 193 29 96
Total 436.477 254.457 111.979 34.096 17.294 6.073 12.578

Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 24-09-2021 13:49:56 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Gresik 665 365 226 20 23 21 10
2 Kab. Sidoarjo 894 440 263 53 85 41 12
3 Kab. Mojokerto 497 197 262 14 9 13 2
4 Kab. Jombang 280 126 135 3 14 2 0
5 Kab. Bojonegoro 1.004 590 375 7 19 13 0
6 Kab. Tuban 734 440 227 6 25 28 8
7 Kab. Lamongan 1.179 559 573 9 17 15 6
8 Kab. Madiun 210 138 55 6 7 2 2
9 Kab. Ngawi 463 266 169 16 4 3 5
10 Kab. Magetan 202 115 67 7 7 4 2
11 Kab. Ponorogo 346 270 51 7 8 7 3
12 Kab. Pacitan 306 206 6 84 1 2 7
13 Kab. Kediri 674 353 294 17 6 3 1
14 Kab. Nganjuk 560 399 136 7 15 0 3
15 Kab. Blitar 503 233 258 4 7 1 0
16 Kab. Tulungagung 587 336 212 16 16 6 1
17 Kab. Trenggalek 373 310 38 21 2 0 2
18 Kab. Malang 1.370 856 356 55 59 28 16
19 Kab. Pasuruan 934 504 298 43 50 27 12
20 Kab. Probolinggo 1.272 1.110 127 12 14 4 5
21 Kab. Lumajang 960 733 196 13 5 7 6
22 Kab. Bondowoso 1.319 1.154 83 51 13 9 9
23 Kab. Situbondo 1.248 1.060 53 53 49 8 25
24 Kab. Jember 1.955 1.437 359 66 47 28 18
25 Kab. Banyuwangi 1.112 876 93 91 11 19 22
26 Kab. Pamekasan 1.197 550 35 580 5 11 16
27 Kab. Sampang 1.375 576 100 673 3 4 19
28 Kab. Sumenep 1.480 754 36 666 3 2 19
29 Kab. Bangkalan 924 449 160 257 14 11 33
30 Kota Surabaya 1.403 780 340 109 83 57 34
31 Kota Malang 439 263 104 32 26 9 5
32 Kota Madiun 90 53 13 2 20 2 0
33 Kota Kediri 144 85 46 8 3 1 1
34 Kota Mojokerto 59 25 24 1 2 6 1
35 Kota Blitar 66 31 26 3 3 1 2
36 Kota Pasuruan 126 96 15 5 8 2 0
37 Kota Probolinggo 110 96 6 2 3 1 2
38 Kota Batu 59 37 15 5 1 0 1
Total 27.119 16.868 5.832 3.024 687 398 398

Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 24-09-2021 13:49:56 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Sendiri Suami/Istri Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek
1 Kab. Gresik 11.748 11.670 46 2 28 2 0
2 Kab. Sidoarjo 20.194 19.993 114 24 59 3 1
3 Kab. Mojokerto 10.734 10.592 94 12 31 4 1
4 Kab. Jombang 13.182 13.062 78 10 30 1 1
5 Kab. Bojonegoro 11.634 11.468 119 19 24 3 1
6 Kab. Tuban 11.256 11.092 114 14 32 4 0
7 Kab. Lamongan 13.274 13.147 89 4 28 4 2
8 Kab. Madiun 7.705 7.643 40 9 13 0 0
9 Kab. Ngawi 8.859 8.774 65 3 16 0 1
10 Kab. Magetan 7.476 7.409 54 0 13 0 0
11 Kab. Ponorogo 10.114 10.046 46 4 15 3 0
12 Kab. Pacitan 8.090 8.025 57 4 4 0 0
13 Kab. Kediri 13.566 13.419 108 9 29 0 1
14 Kab. Nganjuk 12.543 12.361 127 9 42 4 0
15 Kab. Blitar 10.624 10.526 74 7 16 1 0
16 Kab. Tulungagung 12.935 12.800 96 11 27 1 0
17 Kab. Trenggalek 7.624 7.567 40 0 15 2 0
18 Kab. Malang 21.498 21.220 194 12 65 5 2
19 Kab. Pasuruan 13.847 13.751 65 7 21 3 0
20 Kab. Probolinggo 8.447 8.295 113 3 31 5 0
21 Kab. Lumajang 9.466 9.420 37 5 3 1 0
22 Kab. Bondowoso 7.228 7.144 70 2 9 3 0
23 Kab. Situbondo 6.596 6.537 41 6 10 2 0
24 Kab. Jember 19.089 18.842 173 7 55 12 0
25 Kab. Banyuwangi 15.259 15.128 89 14 22 6 0
26 Kab. Pamekasan 7.926 7.771 86 2 55 11 1
27 Kab. Sampang 5.659 5.573 36 5 36 8 1
28 Kab. Sumenep 7.838 7.696 90 4 34 13 1
29 Kab. Bangkalan 8.948 8.826 67 13 35 7 0
30 Kota Surabaya 30.249 30.039 119 17 66 8 0
31 Kota Malang 11.204 11.108 55 4 31 6 0
32 Kota Madiun 3.215 3.196 11 1 6 1 0
33 Kota Kediri 4.900 4.851 25 3 19 2 0
34 Kota Mojokerto 2.298 2.291 5 1 0 1 0
35 Kota Blitar 2.960 2.943 9 0 8 0 0
36 Kota Pasuruan 2.742 2.706 20 2 13 1 0
37 Kota Probolinggo 2.822 2.798 16 4 3 1 0
38 Kota Batu 2.745 2.731 8 1 5 0 0
Total 386.494 382.460 2.690 254 949 128 13