Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Gresik 13.305 12.682 623 7.737
2 Kab. Sidoarjo 22.162 21.011 1.151 12.686
3 Kab. Mojokerto 11.910 11.306 604 7.891
4 Kab. Jombang 13.535 13.223 312 11.223
5 Kab. Bojonegoro 13.958 13.175 783 8.083
6 Kab. Tuban 12.452 11.904 548 6.229
7 Kab. Lamongan 16.183 15.141 1.042 8.012
8 Kab. Madiun 7.863 7.739 124 6.120
9 Kab. Ngawi 9.847 9.370 477 5.963
10 Kab. Magetan 7.809 7.610 199 5.784
11 Kab. Ponorogo 10.528 10.327 201 8.107
12 Kab. Pacitan 8.517 8.305 212 6.107
13 Kab. Kediri 15.349 14.317 1.032 9.744
14 Kab. Nganjuk 13.275 12.909 366 9.416
15 Kab. Blitar 11.756 11.277 479 7.556
16 Kab. Tulungagung 14.041 13.452 589 8.899
17 Kab. Trenggalek 8.284 7.929 355 4.900
18 Kab. Malang 24.103 22.762 1.341 14.230
19 Kab. Pasuruan 15.744 14.762 982 7.897
20 Kab. Probolinggo 12.169 10.728 1.441 3.924
21 Kab. Lumajang 11.083 10.467 616 5.878
22 Kab. Bondowoso 11.275 9.852 1.423 2.616
23 Kab. Situbondo 9.726 8.909 817 2.657
24 Kab. Jember 23.223 21.823 1.400 10.331
25 Kab. Banyuwangi 17.624 16.702 922 8.954
26 Kab. Pamekasan 12.647 10.705 1.942 3.519
27 Kab. Sampang 11.548 9.193 2.355 2.620
28 Kab. Sumenep 14.059 11.223 2.836 3.538
29 Kab. Bangkalan 12.286 10.564 1.722 4.169
30 Kota Surabaya 33.548 32.028 1.520 21.741
31 Kota Malang 11.898 11.502 396 8.695
32 Kota Madiun 3.237 3.177 60 2.564
33 Kota Kediri 5.084 4.981 103 4.227
34 Kota Mojokerto 2.415 2.353 62 1.828
35 Kota Blitar 2.958 2.918 40 2.629
36 Kota Pasuruan 2.974 2.845 129 2.012
37 Kota Probolinggo 2.967 2.873 94 2.078
38 Kota Batu 2.858 2.772 86 2.032
Total 454.200 424.816 29.384 252.596
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Gresik 12.682 6.707 4.335 438 549 215 438
2 Kab. Sidoarjo 21.011 9.324 6.346 1.674 2.324 605 738
3 Kab. Mojokerto 11.306 4.234 5.923 376 371 173 229
4 Kab. Jombang 13.223 5.312 6.908 262 416 128 197
5 Kab. Bojonegoro 13.175 8.455 3.695 122 353 282 268
6 Kab. Tuban 11.904 7.127 3.340 166 551 417 303
7 Kab. Lamongan 15.141 6.367 7.732 149 462 186 245
8 Kab. Madiun 7.739 4.509 2.212 269 384 201 164
9 Kab. Ngawi 9.370 5.101 3.594 206 173 104 192
10 Kab. Magetan 7.610 3.957 2.853 193 403 72 132
11 Kab. Ponorogo 10.327 7.372 1.614 377 379 206 379
12 Kab. Pacitan 8.305 4.957 200 2.083 66 46 953
13 Kab. Kediri 14.317 6.379 6.989 472 313 55 109
14 Kab. Nganjuk 12.909 7.965 3.742 402 562 75 163
15 Kab. Blitar 11.277 4.403 6.269 202 210 100 93
16 Kab. Tulungagung 13.452 7.037 5.334 415 452 76 138
17 Kab. Trenggalek 7.929 6.744 662 324 80 7 112
18 Kab. Malang 22.762 13.994 5.399 1.000 1.090 448 831
19 Kab. Pasuruan 14.762 7.622 4.739 631 791 293 686
20 Kab. Probolinggo 10.728 9.630 665 152 126 27 128
21 Kab. Lumajang 10.467 7.155 2.452 451 166 99 144
22 Kab. Bondowoso 9.852 8.714 583 217 89 29 220
23 Kab. Situbondo 8.909 7.670 463 242 257 46 231
24 Kab. Jember 21.823 17.515 2.562 517 582 282 365
25 Kab. Banyuwangi 16.702 13.344 1.125 1.005 250 149 829
26 Kab. Pamekasan 10.705 5.502 314 4.486 56 93 254
27 Kab. Sampang 9.193 4.100 537 4.047 41 54 414
28 Kab. Sumenep 11.223 5.812 317 4.646 29 11 408
29 Kab. Bangkalan 10.564 5.600 1.527 2.651 118 58 610
30 Kota Surabaya 32.028 16.143 7.664 3.063 2.779 916 1.463
31 Kota Malang 11.502 6.212 2.557 1.041 1.074 199 419
32 Kota Madiun 3.177 1.766 783 167 307 84 70
33 Kota Kediri 4.981 2.538 1.913 205 251 37 37
34 Kota Mojokerto 2.353 920 1.133 75 146 48 31
35 Kota Blitar 2.918 1.285 1.346 98 131 23 35
36 Kota Pasuruan 2.845 1.625 730 146 164 59 121
37 Kota Probolinggo 2.873 2.374 219 66 179 13 22
38 Kota Batu 2.772 1.691 565 211 185 28 92
Total 424.816 247.162 109.341 33.247 16.859 5.944 12.263

Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Gresik 616 331 217 18 22 19 9
2 Kab. Sidoarjo 827 395 257 43 83 38 11
3 Kab. Mojokerto 457 174 248 11 9 12 3
4 Kab. Jombang 224 100 116 2 4 2 0
5 Kab. Bojonegoro 954 550 369 7 15 13 0
6 Kab. Tuban 660 398 205 5 20 24 8
7 Kab. Lamongan 1.090 509 541 8 16 12 4
8 Kab. Madiun 191 121 46 6 5 12 1
9 Kab. Ngawi 413 234 156 13 4 3 3
10 Kab. Magetan 175 93 63 6 7 4 2
11 Kab. Ponorogo 295 228 43 8 7 7 2
12 Kab. Pacitan 281 185 6 81 1 2 6
13 Kab. Kediri 607 310 269 17 6 3 2
14 Kab. Nganjuk 490 335 132 7 13 0 3
15 Kab. Blitar 449 194 244 3 6 2 0
16 Kab. Tulungagung 559 316 206 17 14 6 0
17 Kab. Trenggalek 336 275 35 23 2 0 1
18 Kab. Malang 1.250 767 335 50 56 27 15
19 Kab. Pasuruan 852 456 279 47 41 20 9
20 Kab. Probolinggo 1.179 1.033 113 12 13 4 4
21 Kab. Lumajang 823 610 187 11 4 7 4
22 Kab. Bondowoso 1.252 1.095 78 50 11 9 9
23 Kab. Situbondo 1.187 1.008 51 49 47 7 25
24 Kab. Jember 1.816 1.325 349 64 39 24 15
25 Kab. Banyuwangi 1.005 785 91 82 7 19 21
26 Kab. Pamekasan 1.131 517 30 553 5 11 15
27 Kab. Sampang 1.304 557 95 627 3 4 18
28 Kab. Sumenep 1.419 727 35 634 3 2 18
29 Kab. Bangkalan 887 425 155 252 13 11 31
30 Kota Surabaya 1.262 696 322 98 70 48 28
31 Kota Malang 408 239 106 27 24 8 4
32 Kota Madiun 74 38 14 2 18 2 0
33 Kota Kediri 126 69 46 7 3 0 1
34 Kota Mojokerto 57 25 24 2 1 4 1
35 Kota Blitar 56 26 23 3 3 0 1
36 Kota Pasuruan 95 66 16 4 8 1 0
37 Kota Probolinggo 93 80 5 2 3 1 2
38 Kota Batu 54 34 15 4 0 0 1
Total 24.954 15.326 5.522 2.855 606 368 368

Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 26-05-2022 19:44:48 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Sendiri Suami/Istri Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek
1 Kab. Gresik 11.589 11.506 46 3 31 3 0
2 Kab. Sidoarjo 19.775 19.584 111 23 53 3 1
3 Kab. Mojokerto 10.521 10.378 93 13 32 4 1
4 Kab. Jombang 12.947 12.839 72 9 25 1 1
5 Kab. Bojonegoro 11.460 11.300 114 18 25 2 1
6 Kab. Tuban 11.012 10.853 114 15 26 4 0
7 Kab. Lamongan 13.149 13.018 92 7 27 3 2
8 Kab. Madiun 7.527 7.467 39 9 11 1 0
9 Kab. Ngawi 8.615 8.534 62 3 15 0 1
10 Kab. Magetan 7.238 7.182 48 1 7 0 0
11 Kab. Ponorogo 9.811 9.752 42 4 11 2 0
12 Kab. Pacitan 7.900 7.839 53 4 4 0 0
13 Kab. Kediri 13.220 13.078 105 10 25 0 2
14 Kab. Nganjuk 12.337 12.161 130 11 32 3 0
15 Kab. Blitar 10.279 10.184 73 8 14 0 0
16 Kab. Tulungagung 12.593 12.467 93 11 22 0 0
17 Kab. Trenggalek 7.412 7.242 153 0 15 2 0
18 Kab. Malang 20.918 20.669 178 11 54 4 2
19 Kab. Pasuruan 13.571 13.478 65 7 21 0 0
20 Kab. Probolinggo 8.230 8.075 115 4 31 5 0
21 Kab. Lumajang 9.278 9.234 36 5 2 1 0
22 Kab. Bondowoso 7.080 6.999 69 1 8 3 0
23 Kab. Situbondo 6.442 6.387 35 7 11 2 0
24 Kab. Jember 18.578 18.343 165 8 52 10 0
25 Kab. Banyuwangi 14.961 14.839 84 12 20 6 0
26 Kab. Pamekasan 7.859 7.703 86 3 55 11 1
27 Kab. Sampang 5.758 5.669 38 6 36 8 1
28 Kab. Sumenep 7.749 7.607 86 5 38 12 1
29 Kab. Bangkalan 8.787 8.667 68 13 33 6 0
30 Kota Surabaya 29.627 29.430 119 15 57 6 0
31 Kota Malang 10.933 10.847 50 5 30 1 0
32 Kota Madiun 3.115 3.098 10 1 5 1 0
33 Kota Kediri 4.718 4.678 24 4 12 0 0
34 Kota Mojokerto 2.260 2.254 4 1 1 0 0
35 Kota Blitar 2.856 2.844 7 0 5 0 0
36 Kota Pasuruan 2.671 2.633 21 3 12 2 0
37 Kota Probolinggo 2.745 2.720 16 4 4 1 0
38 Kota Batu 2.679 2.665 8 1 5 0 0
Total 378.200 374.223 2.724 265 867 107 14