Rekapitulasi Data

Tabel 1
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Verval Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 13-06-2021 19:25:00 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Ponsel* Residu** SPTJM***
1 Kab. Gresik 13.727 12.984 743 8.536
2 Kab. Sidoarjo 22.936 21.649 1.287 14.791
3 Kab. Mojokerto 12.271 11.542 729 8.014
4 Kab. Jombang 14.023 13.611 412 10.576
5 Kab. Bojonegoro 14.492 13.635 857 7.930
6 Kab. Tuban 12.982 12.315 667 8.054
7 Kab. Lamongan 16.531 15.510 1.021 8.657
8 Kab. Madiun 8.177 7.989 188 5.555
9 Kab. Ngawi 10.338 9.797 541 6.463
10 Kab. Magetan 8.348 8.117 231 5.981
11 Kab. Ponorogo 11.113 10.677 436 6.925
12 Kab. Pacitan 8.845 8.532 313 5.503
13 Kab. Kediri 16.096 14.784 1.312 9.229
14 Kab. Nganjuk 13.842 13.232 610 8.983
15 Kab. Blitar 12.400 11.639 761 7.000
16 Kab. Tulungagung 14.711 13.934 777 8.618
17 Kab. Trenggalek 8.653 8.263 390 5.068
18 Kab. Malang 25.047 23.315 1.732 13.787
19 Kab. Pasuruan 16.201 15.194 1.007 9.130
20 Kab. Probolinggo 12.688 11.111 1.577 4.344
21 Kab. Lumajang 11.568 10.909 659 6.124
22 Kab. Bondowoso 11.813 10.304 1.509 3.640
23 Kab. Situbondo 10.066 9.323 743 3.516
24 Kab. Jember 24.375 22.850 1.525 12.219
25 Kab. Banyuwangi 18.398 17.247 1.151 9.226
26 Kab. Pamekasan 13.211 11.079 2.132 3.630
27 Kab. Sampang 11.907 9.439 2.468 2.523
28 Kab. Sumenep 14.577 11.556 3.021 3.621
29 Kab. Bangkalan 12.778 11.028 1.750 5.230
30 Kota Surabaya 35.299 33.427 1.872 22.525
31 Kota Malang 12.362 11.720 642 7.827
32 Kota Madiun 3.445 3.311 134 2.220
33 Kota Kediri 5.349 5.193 156 3.898
34 Kota Mojokerto 2.499 2.403 96 1.844
35 Kota Blitar 3.118 3.024 94 2.065
36 Kota Pasuruan 3.164 2.970 194 2.059
37 Kota Probolinggo 3.137 3.023 114 2.265
38 Kota Batu 2.957 2.846 111 2.272
Total 473.444 439.482 33.962 259.848
* = Sesuai Format
** = Tidak Sesuai Format/Tidak Terisi
*** = Terkirim ke Provider (SPTJM)

Tabel 2
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Provider Ponsel
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 13-06-2021 19:25:00 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Gresik 12.984 6.961 4.340 445 589 213 436
2 Kab. Sidoarjo 21.649 9.708 6.526 1.705 2.360 594 756
3 Kab. Mojokerto 11.542 4.395 6.019 358 368 182 220
4 Kab. Jombang 13.611 5.527 7.067 256 446 130 185
5 Kab. Bojonegoro 13.635 8.844 3.781 127 360 269 254
6 Kab. Tuban 12.315 7.393 3.443 162 579 422 316
7 Kab. Lamongan 15.510 6.690 7.832 138 428 181 241
8 Kab. Madiun 7.989 4.634 2.128 267 375 428 157
9 Kab. Ngawi 9.797 5.393 3.725 202 172 102 203
10 Kab. Magetan 8.117 4.268 3.001 200 434 79 135
11 Kab. Ponorogo 10.677 7.726 1.623 371 401 194 362
12 Kab. Pacitan 8.532 5.077 215 2.219 64 49 908
13 Kab. Kediri 14.784 6.770 7.101 441 311 60 101
14 Kab. Nganjuk 13.232 8.382 3.671 372 573 91 143
15 Kab. Blitar 11.639 4.677 6.368 196 220 85 93
16 Kab. Tulungagung 13.934 7.438 5.403 405 465 77 146
17 Kab. Trenggalek 8.263 7.071 662 320 88 9 113
18 Kab. Malang 23.315 14.608 5.382 1.010 1.064 409 842
19 Kab. Pasuruan 15.194 7.933 4.790 668 797 309 697
20 Kab. Probolinggo 11.111 9.994 691 145 128 27 126
21 Kab. Lumajang 10.909 7.671 2.408 411 161 98 160
22 Kab. Bondowoso 10.304 9.143 571 238 94 33 225
23 Kab. Situbondo 9.323 8.056 449 250 257 63 248
24 Kab. Jember 22.850 18.383 2.640 535 624 289 379
25 Kab. Banyuwangi 17.247 13.941 1.053 1.036 248 153 816
26 Kab. Pamekasan 11.079 5.581 292 4.747 53 41 365
27 Kab. Sampang 9.439 4.110 522 4.236 39 65 467
28 Kab. Sumenep 11.556 5.935 314 4.816 27 12 452
29 Kab. Bangkalan 11.028 5.767 1.571 2.817 124 95 654
30 Kota Surabaya 33.427 16.903 7.889 3.208 2.836 1.045 1.546
31 Kota Malang 11.720 6.478 2.538 1.065 1.036 197 406
32 Kota Madiun 3.311 1.864 750 170 366 92 69
33 Kota Kediri 5.193 2.726 1.934 198 258 39 38
34 Kota Mojokerto 2.403 954 1.151 77 138 51 32
35 Kota Blitar 3.024 1.349 1.380 96 135 28 36
36 Kota Pasuruan 2.970 1.712 715 156 180 54 153
37 Kota Probolinggo 3.023 2.499 227 60 185 13 39
38 Kota Batu 2.846 1.745 576 207 192 28 98
Total 439.482 258.306 110.748 34.330 17.175 6.306 12.617

Tabel 3
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Klasifikasi Residu Provider (Hasil Verifikasi Provider)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 13-06-2021 19:25:00 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Telkomsel Indosat XL Tri Smartfren Axis
1 Kab. Gresik 575 276 221 42 7 14 15
2 Kab. Sidoarjo 652 288 199 90 31 21 23
3 Kab. Mojokerto 405 134 230 19 2 10 10
4 Kab. Jombang 217 90 100 15 5 3 4
5 Kab. Bojonegoro 816 432 351 13 5 9 6
6 Kab. Tuban 425 233 163 14 2 7 6
7 Kab. Lamongan 1.013 413 568 11 3 10 8
8 Kab. Madiun 206 125 49 20 7 3 2
9 Kab. Ngawi 397 219 150 18 1 2 7
10 Kab. Magetan 165 90 54 12 7 1 1
11 Kab. Ponorogo 317 212 47 26 10 9 13
12 Kab. Pacitan 397 181 8 188 0 1 19
13 Kab. Kediri 582 259 288 22 1 6 6
14 Kab. Nganjuk 407 270 115 14 3 2 3
15 Kab. Blitar 372 135 222 10 3 1 1
16 Kab. Tulungagung 530 260 222 30 9 4 5
17 Kab. Trenggalek 284 210 29 38 1 0 6
18 Kab. Malang 1.131 610 342 96 30 25 28
19 Kab. Pasuruan 709 337 232 76 16 20 28
20 Kab. Probolinggo 984 841 118 18 3 1 3
21 Kab. Lumajang 563 359 164 24 4 1 11
22 Kab. Bondowoso 1.116 949 60 84 5 5 13
23 Kab. Situbondo 863 720 37 77 13 3 13
24 Kab. Jember 1.627 1.152 324 98 14 16 23
25 Kab. Banyuwangi 902 610 75 153 3 8 53
26 Kab. Pamekasan 1.420 355 27 985 1 7 45
27 Kab. Sampang 1.538 395 113 1.000 0 1 29
28 Kab. Sumenep 1.567 554 26 964 0 1 22
29 Kab. Bangkalan 980 329 149 441 9 7 45
30 Kota Surabaya 1.308 656 315 174 35 58 70
31 Kota Malang 381 204 93 53 9 9 13
32 Kota Madiun 62 34 10 7 7 2 2
33 Kota Kediri 122 69 41 10 2 0 0
34 Kota Mojokerto 55 21 24 4 3 1 2
35 Kota Blitar 56 26 24 3 1 1 1
36 Kota Pasuruan 111 72 15 16 2 2 4
37 Kota Probolinggo 90 75 4 9 1 0 1
38 Kota Batu 54 37 9 4 1 0 3
Total 23.399 12.232 5.218 4.878 256 271 271

Tabel 4
Jumlah Pendidik (semua)
Menurut Kepemilikan Nomor Ponsel (Hasil Verval Sekolah)
Tiap Kab/Kota di Prov. Jawa Timur

Kondisi per Tanggal: 13-06-2021 19:25:00 WIB (Sumber Dapodik)

No. Kab/Kota Total Sendiri Suami/Istri Orang Tua Kakak/Adik Paman/Bibi Kakek/Nenek
1 Kab. Gresik 11.367 11.277 58 1 26 5 0
2 Kab. Sidoarjo 19.664 19.444 129 24 65 1 1
3 Kab. Mojokerto 10.414 10.263 104 13 30 4 0
4 Kab. Jombang 12.846 12.720 87 10 28 1 0
5 Kab. Bojonegoro 11.295 11.126 125 19 22 3 0
6 Kab. Tuban 10.969 10.804 115 15 31 4 0
7 Kab. Lamongan 12.847 12.700 103 7 30 5 2
8 Kab. Madiun 7.438 7.376 41 9 12 0 0
9 Kab. Ngawi 8.788 8.706 63 3 15 0 1
10 Kab. Magetan 7.405 7.342 52 1 10 0 0
11 Kab. Ponorogo 9.589 9.511 52 4 21 1 0
12 Kab. Pacitan 7.741 7.672 62 4 3 0 0
13 Kab. Kediri 13.078 12.930 111 8 28 0 1
14 Kab. Nganjuk 12.135 11.944 140 9 38 4 0
15 Kab. Blitar 10.018 9.914 79 7 18 0 0
16 Kab. Tulungagung 12.406 12.272 97 12 23 2 0
17 Kab. Trenggalek 7.376 7.317 44 0 14 1 0
18 Kab. Malang 20.496 20.215 207 13 56 2 3
19 Kab. Pasuruan 13.581 13.483 73 8 17 0 0
20 Kab. Probolinggo 7.981 7.839 98 4 35 5 0
21 Kab. Lumajang 9.273 9.230 36 4 2 1 0
22 Kab. Bondowoso 6.961 6.892 53 3 11 2 0
23 Kab. Situbondo 6.472 6.420 33 6 11 2 0
24 Kab. Jember 18.828 18.593 165 9 48 12 1
25 Kab. Banyuwangi 14.677 14.552 89 8 22 6 0
26 Kab. Pamekasan 7.438 7.298 81 5 45 8 1
27 Kab. Sampang 5.123 5.053 26 4 32 7 1
28 Kab. Sumenep 7.394 7.264 92 1 25 11 1
29 Kab. Bangkalan 8.700 8.578 72 9 34 7 0
30 Kota Surabaya 29.971 29.737 131 16 75 11 1
31 Kota Malang 10.619 10.531 54 3 25 6 0
32 Kota Madiun 3.146 3.131 9 1 4 1 0
33 Kota Kediri 4.830 4.773 29 3 21 3 1
34 Kota Mojokerto 2.173 2.164 7 2 0 0 0
35 Kota Blitar 2.824 2.803 8 2 10 1 0
36 Kota Pasuruan 2.711 2.666 25 3 16 1 0
37 Kota Probolinggo 2.826 2.800 20 4 1 1 0
38 Kota Batu 2.691 2.679 9 1 2 0 0
Total 374.091 370.019 2.779 255 906 118 14